kmitl การบินนานาชาติ นักบิน สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หลักสูตรใหม่

เปิดเเล้ว สนามบินแห่งที่ 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ KMITL

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดเเล้ว สนามบินแห่งที่ 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ KMITL

พิธีเปิดสนามฝึกบินแห่งที่ 2 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการบินเอเซีย ซึ่งร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา เพื่อผลิตนักบินพาณิชย์สู่อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ KMITL เปิดตัวสนามบินแห่งที่ 2

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี (English Programme)

ในช่วงปีที่ 1 – ปีที่ 3 นักศึกษาหลักสูตรนี้จะเรียนวิศวกรรมการบิน ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในปีที่ 4 นักศึกษาจะเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันการบินเอเชีย มีศูนย์การฝึกบินหลัก ณ ท่าอากาศยานชุมพร ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสนามบินฝึกแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการฝึกบินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเบื้องต้น และการฝึกบินเดินทาง

ภายในสนามฝึกบินสถาบันการบินเอเซียได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม, ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน, ศูนย์อำนวยการบินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักศึกษาประจำหลักสูตรฯ

บรรยากาศภายในงาน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Tel.02-329-8000 #2147 Mobile. 080-015-1915, 086-413-4247

Website : http://aviation.kmitl.ac.th