ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ

10 ทุนการศึกษายอดฮิต สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / 10 ทุนการศึกษายอดฮิต สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศกันอยู่นั้น แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมมาให้แล้ว 10 ทุนการศึกษาสุดคุ้ม ที่ได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงและมีการแข่งขันที่สูงด้วยเช่นกัน

10 ทุนการศึกษา สำหรับ นศ.ต่างชาติ

1. Fulbright Scholarships

เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนกับ 155 ประเทศทั่วโลก โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนทุน Fulbright ประมาณ 1,800 คนที่มีระดับผลการเรียนยอดเยี่ยมจะได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา โดยที่ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และประกันสุขภาพ

ดูราละเอียด : คลิกที่นี่

2. Chevening Scholarships

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ ในทุกๆ ปี นักศึกษากว่า 1,000 คน จาก 130 ประเทศทั่วโลก จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ สำหรับทุน Chevening จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศอังกฤษอีกด้วย

ดูราละเอียด : คลิกที่นี่ 

3. Endeavour Awards

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจากแถบเอเชีย-แปซิฟิค ตะวันออกกลาง ประเทศแถบแคริบเบียน ยุโรป และอเมริกา เพื่อเรียนต่อทางด้านการทำวิจัย และเพื่อพัฒนาสายอาชีพของตัวเองในออสเตรเลีย ทุนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางและประกันสุขภาพ

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา

4. DAAD Scholarships

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยที่ทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนกว่า 70,000 ทุน ในแต่ละปีกันเลยทีเดียว

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

5. Swiss Government Scholarships

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบให้กับนักศึกษาต่างประเทศจากหลายประเทศทั่วโลก ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานด้านวิจัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 1600-1920 CHF ให้กับผู้ที่เป็นนักศึกษาทุน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สมัครขอรับทุนประมาณ 1,000 คน และมีเพียงประมาณ 200 คนเท่านั้นที่ได้รับทุนศึกษานี้

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

6. Eiffel Scholarships

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนดีเด่นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก หรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษานี้จะไม่ได้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด แต่ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ และอาจรวมถึงที่พักอาศัย ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับทุนโดยประมาณ 400 คน

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

7. Rhodes Scholarships

เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งในปี 1902 โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัย Oxford ในประเทศอังกฤษ ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ประมาณ 83 คนด้วยกัน

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

8. Gates Cambridge Scholarships

ทุนการศึกษาจำนวนเต็มสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่อในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Cambridge โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และการประกันภัยอื่นๆ

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

9. Joint Japan World Bank Graduate Scholarship

เป็นทุนร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและธนาคารโลก ที่จะมอบทุนให้กับนักศึกษาของประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารโลกเท่านั้น เพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งคนที่สมัครทุนนี้จะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าเดินทาง โดยทุนการศึกษานี้จะตัดสินผู้สมัครจากความสำเร็จทางด้านวิชาการ ประสบการณ์การทำงาน และความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเรียนต่อด้วย

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

10. Rotary Foundation Global Grants Study

ทุนการศึกษาจากสมาคมโรตารี ส่วนมากจะเป็นทุนในการเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นทุนการศึกษาจำนวนเต็มที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

——————————–

ที่มา : www.hotcourses.in.th