การจัดอันดับ นักเรียน ผลสอบโอเน็ต โอเน็ต

10 โรงเรียน ที่มีผลสอบโอเน็ตสูงที่สุด ประจำปี 2559

Home / ข่าวการศึกษา / 10 โรงเรียน ที่มีผลสอบโอเน็ตสูงที่สุด ประจำปี 2559

บทความ 10 โรงเรียน ที่มีผลสอบโอเน็ตสูงที่สุด ประจำปี 2559 – ผ่านมาแล้ว สำหรับการสอบโอเน็ต (O-NET) ประจำปี 2559 และล่าสุด!! นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร มอบโล่แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 19 ที่มีผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในภาพรวม 10 อันดับแรก ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต ประจำปี 2559 ได้แก่

10 โรงเรียน ที่มีผลสอบโอเน็ตสูงที่สุด ประจำปี 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่

อันดับ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

อันดับ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม

อันดับ 3 โรงเรียนเชียงคาน

อันดับ 4 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

อันดับ 5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

อันดับ 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

อันดับ 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

อันดับ 8 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

อันดับ 9 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

อันดับ 10 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

10 โรงเรียน ที่มีผลสอบโอเน็ตสูงที่สุด ประจำปี 2559
ภาพนักเรียน : โรงเรียนเลยพิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

อันดับ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

อันดับ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม

อันดับ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

อันดับ 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

อันดับ 5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

อันดับ 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

อันดับ 7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

อันดับ 8 โรงเรียนภูเรือวิทยา

อันดับ 9 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

อันดับ 10 โรงเรียนเชียงคาน

บทความแนะนำ