QS utcc การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

UTCC ม.เอกชน แห่งเดียวของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2016-2017

Home / ข่าวการศึกษา / UTCC ม.เอกชน แห่งเดียวของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2016-2017

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ ปรากฏว่าในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทยที่เป็นของรัฐ ติดอันดับโลกจำนวน 8 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ในหัวข้อของการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 และมีเพียง “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” เพียงสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ที่ติดอันดับเข้าไปด้วยในปีนี้ 

ม.หอการค้าไทย ติดอันดับโลก

โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings 2016-2017 ให้ครองอันดับที่ 3 ด้านความหลากหลายของเชื้อชาตินักศึกษา โดยในหลักสูตรนานาชาติของ International College ซึ่งเปิดสอนบริหารธุรกิจ บัญชี และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ พบว่ามีนักศึกษามาจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันกับ 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจบออกไปแล้วนายจ้างพึงพอใจมากที่สุด

ด้วยระบบการสอนที่ปูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 จนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุดหน้าในแวดวงการศึกษา จากการนำเทคโนโลยีมาประกอบการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ทันต่อโลกปัจจุบันอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการสอนหลักคิด วิธีการกลั่นกรองข้อมูล ตลอดจนการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารในโลกของยุคสังคมดิจิทัล(Digital Economy) ประกอบด้วยจุดแข็ง คือ การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) มีการสอนวิชาใหม่ การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาทุกคณะ เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System รวมทั้งมีโครงการ EGG Project ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำธุรกิจจริงพร้อมกับก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และไทยแลนด์ 4.0

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการการเปิดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาทั่วโลก ทุกเชื้อชาติที่ต้องการศึกษาเรียนต่อในระดับอุมศึกษา คณาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอน และสร้างบทเรียนกว่า 700 รายวิชา บน iTunes U โดยเฉพาะการเรียนการสอนระบบ Digital Hybrid Learning System นับเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองที่บ้านสามารถเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ

ล่าสุดบริษัท Apple โดย John Couch, Apple Vice President of Education เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อมอบรางวัล Apple a Distinguished School ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของโลก ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน ตอกย้ำคุณภาพด้านการสอนระดับสากลทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดย มีจำนวนผู้เข้าใช้บทเรียนอย่างมากมาย และในโอกาสนี้ John Couch, มีวาระการดำเนินการพูดคุยและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Apple ในด้านการศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง