THE การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

9 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับ ‘มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2017’

Home / ข่าวการศึกษา / 9 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับ ‘มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2017’

ประกาศออกมาแล้ว… สำหรับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2017 (Best universities in the Asia-Pacific region 2017) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแรกที่มีการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นการสำรวจและจัดอันดับ โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ

สุดยอด 9 มหา’ลัยไทยติดอันดับโลก

สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ THE ได้ทำการวิเคราะข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 38 ประเทศ ในภูมิภาค East Asia, Southeast Asia and Oceania และมีมหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ในอันดับกว่า 200 สถาบันการศึกษา จากที่ติดเข้ามาทั้งสิ้นรวมแล้ว 13  ประเทศด้วยกัน

ผลการจัดอันดับ ปรากฎว่า ญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประเทศที่มหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดในปี 2017 จำนวน 69 สถาบันการศึกษาด้วยกัน ตามมาด้วย ประเทศจีน จำนวน 52 สถาบันการศึกษา ส่วนประเทศอื่นๆ ที่มีการติดอันดับเข้ามาตามลำดับ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 35 สถาบันการศึกษา ประเทศไต้หวัน จำนวน 26 สถาบันการศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 25 สถาบันการศึกษา และประเทศไทย จำนวน 9 สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2017 มีดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 101-110
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 111-120
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 141-150
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 161-170
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับ 161-170
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 171-180
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 191-200
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 191-200
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 200+

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สำหรับอันดับที่เราได้เห็นกันในตารางนี้คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2017

 1. National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
 2. Peking University ประเทศจีน
 3. University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 4. Tsinghua University ประเทศจีน
 5. Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
 6. University of Hong Kong ฮ่องกง
 7. Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกง
 8. Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 9. University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
 10. University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

Times Higher Education (THE) เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่น่าเชื่อถือแห่งหนึ่ง ที่เน้นการประเมินถึงความเข้มข้นในเรื่องงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ และปัจจัยที่ใช้ชี้วัดในการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่

 1. Teaching (the learning environment)
 2. Research (volume, income and reputation)
 3. Citations (research influence)
 4. International outlook (staff, students and research)
 5. Industry income (knowledge transfer)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : timeshighereducation