ทุนการศึกษา สถาบันกันตนา

สถาบันกันตนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมรับทุนต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปี

Home / ข่าวการศึกษา / สถาบันกันตนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมรับทุนต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปี

สถาบันกันตนาขยายโอกาสทางการเรียนรู้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์, การผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ

สถาบันกันตนา รับสมัครนักศึกษาใหม่

พร้อมรับทุนต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ยกระดับการศึกษาเรียนจบไปต้องมีงานทำตรงตามตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง 4.0 พร้อมรับทุนการศึกษาปีละ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ www.kantana.ac.th ,  สอบถามข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติม โทร 098-556-4151
และ Facebook : Kantana Institute