ทุนการศึกษา นักบินอวกาศ

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย | ทุนการศึกษาในโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย | ทุนการศึกษาในโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ

ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) ร่วมกับ บริษัท ซิกเนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( Zignature Marketing Co,.Ltd.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ Thailand Space and Aeronautics Research (TSR) จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่สอง ผู้ที่ชนะการแข่งขันชิงทุนจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปศึกษาวิชาการสำรวจอวกาศเบื้องต้น ในหลักสูตรเร่งรัด เป็นระยะเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Redstone Arsenal ของกองทัพสหรัฐฯ ในเมือง Huntsville มลรัฐ Alabama รวมถึง ได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การแข่งขันชิงทุนการศึกษา ด้านการสำรวจอวกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ

ผู้ที่เข้ารับการศึกษาวิชาการสำรวจอวกาศเบื้องต้น จะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอวกาศสหรัฐฯทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งหมด จากวิศวกรขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจรวดรุ่น Space Launch System (SLS) ในโครงการเดินทางไปยังดาวอังคาร นอกจากนี้ ยังจะต้องฝึกการเดินอวกาศแบบไร้น้ำหนัก การนำยานสำรวจอวกาศขึ้นและลงจอดที่สถานีอวกาศเคนเนดี้ (Kennedy Space Center) การบังคับการยานสำรวจอวกาศส่วนบุคคล หรือ Manned Maneuvering Unit (MMU) วิศวกรรมสถานีอวกาศนานาชาติ และ การดำน้ำเพื่อฝึกการทำงานในชุดอวกาศในสภาพไร้น้ำหนัก เป็นต้น

สาระสำคัญของโครงการมีดังนี้

ชื่อโครงการ

Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program (โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย) เป็นทุนการศึกษาในโครงการของรัฐบาลสหรัฐ ฯ เพื่อการสำรวจอวกาศ

เจ้าของโครงการ

US Space and Rocket Center (USSRC), NASA Visitor Information Center, Smithsonian และ Zignature Marketing Co., Ltd.

ปรัชญา

POW3 หรือ ทุนกำลัง 3 เนื่องจาก DNA ของนักบินอวกาศจะต้องมีกำลัง สามประการ ได้แก่ กำลังกาย กำลังใจ และ กำลังความคิด

องค์กรไทยในการเสริมสร้างทุน

KMITL (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

เจ้าของทุนการศึกษา

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จำนวน 2 ทุน, EST 1 ทุน และ KMITL จำนวน 2 ทุน

เกณฑ์ผู้สมัครสอบทุน

เกณฑ์ผู้สมัครสอบทุนในโครงการนี้ของรัฐบาลสหรัฐ ฯ และ ทุนเรียนปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: 1. สัญชาติไทย และ 2. อายุ 14-18 ปี (MARS Generation ตามนิยามของ USSRC)

เกณฑ์ผู้สมัครสอบทุนในโครงการนี้ของ Est

1. ไม่จำกัดสัญชาติ และ 2. อายุ 12-30 ปี

การคัดเลือกมี 2 ขั้นตอนดังนี้

8.1 สอบ entrance ระบบ SCAT (Space Camp Aptitude Test) ของ USSRC เพื่อคัดจากทั่วประเทศเหลือ 21 คน โดยเป็นชายประมาณกึ่งหนึ่งและหญิงประมาณกึ่งหนึ่งตามลำดับคะแนน

8.2 แข่งขันใน STEM Camp ที่ KMITL เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะไปเรียนที่ US Space Camp ในหลักสูตรเร่งรัด โดยผู้ที่จะได้รับทุนรัฐบาลสหรัฐ ฯ เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนแรกที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด ส่วนผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่สามจะเป็นผู้ที่ได้ทุนการศึกษาด้านการสำรวอวกาศของ Est

ที่เรียน-ระยะเวลาเรียน

เรียนที่ศูนย์ฝึกนักบินอวกาศสหรัฐ ฯ ของ US Space and Rocket Center ในรัฐ Alabama สหรัฐ ฯ ในเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 10 วัน

รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรี

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐ ฯ จะได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แถลงข่าวไป วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 12:45 น. ณ American Hub ชั้นที่ 9 อาคารวิทยุทาวเวอร์ A สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย