ทุนการศึกษา ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครสอบ ทุนแข่งขัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศรับสมัครสอบ ทุนแข่งขัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 8 ทุน (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

ประกาศรับสมัครสอบ ทุนแข่งขัน ธนาคารแห่งประเทศไทย

โปรดคลิกดูรายละเอียดใน website ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ทุนการศึกษา หัวข้อ ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์ ตาม link : https://www.bot.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทีมทุนการศึกษา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Email : ทีมทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย : ScholarshipTeam2@bot.or.th

เดชา ปิยสังคม : DechaP@bot.or.th นิธิมา พูลเกษ : NitimaP@bot.or.th
โทรศัพท์ : ระหว่างประเทศ 662-283-6754 ; 662-283-6751; 662-283-5780
ในประเทศ 02-283- 6754 ; 02-283-6751; 02-283-5780

บทความที่เกี่ยวข้อง