9 วิชาสามัญ TCAS ประกาศผลสอบ ผลสอบ

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 – เช็คผลคะแนนได้ที่นี่

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 – เช็คผลคะแนนได้ที่นี่

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทดสอบของน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย โดยคะแนนในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านระแบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป

ช่องทางเช็คคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ

สำหรับในปีนี้วันประกาศผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญคือ วันที่ 4 เมษายน 2562 (กำหนดการเดิมคือ วันที่ 5 เมษายน 2562) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

น้อง ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ : คลิกที่นี่

หรือกดเข้าไปที่ลิงค์นี้ : www.gatpat.niets.or.th

เมื่อน้อง ๆ ดูผลคะแนนสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาที่ระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ม.6, GAT-PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการสอบตรง หรือเข้ามหาวิทยาลัยได้ : คลิกที่นี่ หรือกดเข้าไปที่ลิงค์นี้ : escore.niets.or.th

การขอดูกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562

ทั้งนี้ หลังจากมีการประกาศผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. น้อง ๆ สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ด้วยตนเอง หรือมอบผู้แทนในการยื่นคำขอได้

2. ระยะเวลาการยื่นเอกสารคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ น้อง ๆ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ที่ทำการ สทศ. ชั้น 35

3. ค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบ วิชาละ 20 บาท (อ้างอิงจากปีการศึกาษา 2561)

4. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ มีดังนี้

– ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th หรือขอรับได้ที่ สทศ.
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน

5. การดูกระดาษคำตอบจะเรียงตามลำดับที่ทำการยื่นคำร้องขอดูกระดาษาคำตอบ โดยทาง สทศ. ทำการนัดวัน เวลา กับผู้ยื่นคำร้องหลังดำเนินการยื่นคำร้องผ่านแล้ว ทั้งนี้หากผู้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษาคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมายเอาไว้ ทาง สทศ. จะถือว่าสละสิทธิ์ในทันที โดยจะให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันที่ 10 เมษายน 2562

ตารางแสดงผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561

ผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด, คะแนนเฉลี่ย การทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

ตารางแสดง : คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2561

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน การทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561

ตารางแสดง : จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2561

กำหนดการประกาศผลคะแนนสอบวิชาอื่น ๆ 

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 : เช็คคะแนน O-NET :คลิกที่นี่

– ป.6 ประกาศผลสอบ 22 มี.ค. 62 (กำหนดเดิมคือวันที่ 25 มี.ค. 62)
– ม.3 ประกาศผลสอบ 24 มี.ค. 62 (กำหนดเดิมคือวันที่ 26 มี.ค. 62)
– ม.6 ประกาศผลสอบ 30 มี.ค. 62 (กำหนดเดิมคือวันที่ 31 มี.ค. 62)

กสพท (วิชาความถนัดแพทย์) ปีการศึกษา 2562 : ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 62
เช็คผลคะแนน กสพท : คลิกที่นี่

GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 : ประกาศผลสอบ 31 มี.ค. 62 (กำหนดเดิม 1 เม.ย. 62)
เช็คคะแนน GAT/PAT : คลิกที่นี่

EP.1 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

Link : seeme.me/ch/chemkrunas/q1jL8k

บทความที่น่าสนใจ