ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 (20 เมษายน 60) เช็คผลสอบ ที่นี่

Home / GAT/PAT / ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 (20 เมษายน 60) เช็คผลสอบ ที่นี่

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ และการประกาศผลสอบ GAT/PAT ดังนี้

ครั้งที่ 1/2560 10 – 29 สิงหาคม 2559 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 : 15 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2/2560 7 – 26 ธันวาคม 2559 11 – 14 มีนาคม 2560 : 20 เมษายน 2560

เช็คผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ที่จะประกาศผลสอบ วันที่ 20 เมษายน 2560

สามารถเช็คได้ 2 ช่องทาง

ระบบ GAT/PAT ประกาศผล สทศ.  และ ระบบ E-Score สทศ.

1. ระบบประกาศผล สทศ. คลิกที่นี่

2. ระบบ E-Score สทศ. คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบ : ผู้ขอผลสอบ O-NET และ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่ไม่เคยสอบ GAT/PAT กรุณาลงทะเบียน คลิกที่นี่ สำหรับผู้ขอใบรายงานผลการทดสอบที่เคยสอบ GAT/PAT หรือได้ลงทะเบียนแล้ว กรุณา Login

กรณีลืมรหัสผ่าน สอบถามได้ที่ช่องทางดัวต่อไปนี้

  • Counter service (7-eleven)
  • สอบถามจากหน้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่
  • สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่ เบอร์ 02-217-3800

อ่านข้อมูลจาก http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

ลิงค์อื่นๆ น่าสนใจ