การจัดอันดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก สถาบันการศึกษาด้านธรุกิจ

10 อันดับมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ ที่ผลิตบัณฑิต CEO ระดับโลก

Home / ข่าวการศึกษา / 10 อันดับมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ ที่ผลิตบัณฑิต CEO ระดับโลก

“ความสำเร็จ” นอกจากจะขึ้นอยู่กับตนเองแล้ว สถาบันการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จเช่นกัน ซึ่งเราจะเห็นได้จากสถานบันการศึกษาระดับโลกที่ได้ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออกมาอย่างต่อเนื่อง และบางคนก็เป็นถึงผู้บริหาร หรือ CEO เลยทีเดียว จะมีสถาบันการศึกษาแห่งไหนบ้างที่เป็นสถานบันด้านธรุกิจระดับโลก ตามมาดูกันเลย

10 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้านธุรกิจ

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) เป็นสถานบันการศึกษาที่มีอัตราการจ้างงานมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ จากผลการสำรวจโดยกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2017 ที่ผ่านมา

โดยร้อยละ 99 ของหลักสูตรการบริหารธุรกิจและบัญชี นักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วได้เข้าทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศและมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,435 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ตั้งอยู่ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของจีน 1 ใน 9 (C9 League) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีน และจากการจัดลำดับโดย Qs University Ranking มหาวิทยาลัยปักกิ่งอยู่ในลำดับ 39 ของโลก และลำดับ 9 ในเอเชีย

นอกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะมีวิทยาเขตการเรียนการสอนในประเทศจีนหลายแห่งแล้ว ยังได้เปิดวิทยาเขตใหม่ที่เมืองออกซฟอร์ด ในสหราชอาณาจักร อีกด้วย เพื่อเปิดรับนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2017 ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ไปเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือนักศึกษาจากวิทยาเขตสหราชอาณาจักรก็สามารถที่จะสมัครเรียนในภาคฤดูใบไม้ผลิ เพื่อมาเรียนที่จีนได้ 1 ปีเช่นกัน

10 อันดับมหาวิทยาลัยด้านธรุกิจ ที่ผลิตบัณฑิตระดับ CEO ระดับโลก

อันดับ 8 The University of Melbourne

สำหรับสถานการศึกษาแห่งนี้จะให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่เรา โดยจะช่วยทำให้เราสามารถผ่านการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่การทำงานจริงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ใครที่ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่สถานบันแห่งนี้ยังจะได้ร่วมทำงานจริงกับมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนออกสู่โลกการทำงานจริง

อันดับ 7 London Business School (LBS)

96 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ในปี 2017 ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานภายในสามเดือนหลังจากเรียนจบแล้ว ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

โดยที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับนางจ้างไว้ทั่วโลก เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่มีศักยภาพเมื่อเรียนจบไปแล้วมีงานทำ มีค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และมีตำแหน่งที่ดี

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

Stanford Graduate School of Business ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 6 สำหรับสถานบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในวงการธรุกิจเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้ง Google, LinkedIn, YouTube, Nike, Netflix และ Snapchat เป็นต้น

อันดับ 5 INSEAD

Insead มีสาขาตั้งอยู่ในสองประเทศ คือฝรั่งเศสและสิงคโปร์ โดยหลักสูตร MBA ของที่นี่จะใช้เวลาในการเรียน 1 ปี และยังเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตออกมาทำงานในวงการธรุกิจอย่างมากมาย ทั้งเป็นผู้ประกอบการและเป็น CEO ในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น  Admiral Vistaprint Flybe Royal Caribbean International Citymapper และ Bang & Olufsen ฯลฯ

10 อันดับมหาวิทยาลัยด้านธรุกิจ ที่ผลิตบัณฑิตระดับ CEO ระดับโลก

อันดับ 4 University of Oxford

โรงเรียนธุรกิจ Saïd ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ได้มีการเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านธุรกิจ และมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างสิ่งใหม่ ๆ และเก่าแก่เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการเข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้ไปนั่นเอง

อันดับ 3 University of Cambridge

เป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยได้มีการผลิตผู้บริหารและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งนักศึกษาที่ได้เข้าเรียนที่นี่จะได้เรียนรู้ทั้งในทางทฤษฏีและการปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปทำงานจริงนั่นเอง โดยได้มีความร่วมมือกับ Silicon Fen หรือที่เรียกว่า Cambridge Cluster ซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีชีวภาพขนาดใหญ่

อันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ( Massachusetts Institute of Technology : MIT) มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญากว่า 10 หลักสูตร โดยมีเครือข่ายศิษย์เก่ากว่า 120,000 คน ใน 90 ประเทศทั่วโลก และกว่า 650 บริษัท ได้รับการก่อตั้งโดยศิษย์เก่าจาก MIT

อันดับ 1 Harvard University

โรงเรียน Harvard Business School (Harvard Business School : HBS) เป็นอันดับ 1 ของโลกด้านโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลก โดยที่สำนักงานพัฒนาวิชาชีพและอาชีพของ HBS ได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาทุกคนเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถออกไปทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey

ภาพและข้อมูลจาก : www.topuniversities.com