Admission TCAS TCAS61 แอดมิชชั่น

ทปอ. เปิด 9 ศูนย์ พี่ช่วยน้องสอบ TCAS พร้อมให้คำปรึกษาการสมัครรอบที่ 4 (Admission)

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เปิด 9 ศูนย์ พี่ช่วยน้องสอบ TCAS พร้อมให้คำปรึกษาการสมัครรอบที่ 4 (Admission)

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 น้อง ๆ คนไหนที่พลาดโอกาสในรอบที่ 3 ไปนั้น ไม่ต้องเสียใจเพราะล่าสุด!! ทปอ. ได้ทำการเปิดรับสมัครรอบที่ 4 (แอดมิชชัน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่มรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 61 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 61 น้อง ๆ สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ : http://tcas.cupt.net/

9 ศูนย์ช่วยน้องสอบ TCAS รอบที่ 4

ทั้งนี้ ทปอ. ได้เปิด 9 ศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” ทุกภาคขึ้นมา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 (แอดมมิชัน) โดยที่ ภาคเหนือจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สำหรับในกรุงเทพมหานคร จะมีทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีการให้การบริการใน 2 ส่วน คือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดคอมพิวเตอร์ในการรับสมัครและยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร เช่น ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง คะแนนสูงสุด ต่ำสุด ของสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น

ทปอ. เปิด 9 ศูนย์ พี่ช่วยน้องสอบ TCAS ทุกภาค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS รอบ 4

จำนวนสถาบันที่เปิดรับ/จำนวนรับจริง

สำหรับรอบที่ 4 (แอดมิชชัน) ได้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 62 สถาบัน มี 3,303 สาขาวิชาที่เปิดรับ และมีที่นั่งจำนวน 83,953 คน ซึ่งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ มีการประกาศในเว็บไซต์ : http://tcas.cupt.net/

นอกจากนี้ ทปอ. ยังได้คาดการณ์เอาไว้อีกด้วยว่า จะมีนักเรียนเข้ามาสมัครคัดเลือกอยู่ที่ประมาณ 80,000-90,000 คน สำหรับการประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์จะทำการประกาศในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (น้อง ๆ สามารถเข้ามากำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 4 : คลิกที่นี่)

แนวทางการแก้ไขปัญหารอบที่ 3

อย่างไรก็ตาม ทปอ. มีเจตนาและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมและจะไม่มีการทิ้งนักเรียนที่ได้รับปัญหาไว้อย่างแน่นอน และปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) คือปัญหาในการกั๊กที่นั่งและเด็กยังไม่มีที่เรียน ทาง ทปอ. ขอยืนยันว่า TCAS ช่วยทำให้การกั๊กที่นั่งลดน้อยลง แต่การจัดลำดับคงไม่สามารถทำได้ เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ทปอ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น

โดยในปีหน้า ทปอ. จะจัดการปัญหานี้แน่นอน ตอนนี้เห็นวิธีแล้วแต่ต้องขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำได้มหาวิทยาลัยต้องช่วย รวมถึงจัดการเรื่องระยะเวลาให้ดีขึ้น เพราะขณะนี้ รอบที่ 1 ไปจนถงรอบที่ 5 ใช้เวลานานเกินไป…

สถานที่ตั้ง 9 ศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” รอบที่ 4

ทปอ. เปิด 9 ศูนย์ พี่ช่วยน้องสอบ TCAS ทุกภาค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS รอบ 4

ทปอ. เปิด 9 ศูนย์ พี่ช่วยน้องสอบ TCAS ทุกภาค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS รอบ 4

ทปอ. เปิด 9 ศูนย์ พี่ช่วยน้องสอบ TCAS ทุกภาค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS รอบ 4

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey