การเรียนรู้เรื่องธุรกิจ คณะ สาขา ยอดฮิต หลักสูตรเจ้าของธุรกิจ

แนะนำ คณะ BUSEM ม.กรุงเทพ สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ คณะ BUSEM ม.กรุงเทพ สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

ปลุกความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณ กับหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกา คิดอย่างเป็นระบบของกระบวนการเสาะแสวงหาโอกาสธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารการจัดการ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารการจัดการ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนด้วยหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจระดับโลก หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์วัยรุ่นหัวคิดคนรุ่นใหม่

หลักสูตรนี้จะมุ่งให้นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการทุกรูปแบบ เน้นการเรียนรู้กระบวนการของการสร้างธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมั่งคั่ง การเรียนการสอนจึงเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงมากกว่าการให้ความรู้ในห้องเรียน ซึ่งจะได้ทำกิจกรรมที่เปิดโอกาส ให้ได้ลงมือทำธุรกิจจริง มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการฝึกทำธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยมีเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยในระยะสั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกบริหารการเงินและการสร้างกำไรในการประกอบธุรกิจจริงด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนการเป็นเจ้าของธุรกิจกับ ม.กรุงเทพ?

  • หลักสูตรทันสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ ไม่ชอบการทำงานประจำหรือเป็นลูกจ้าง
  • ได้ทำธุรกิจจริงระหว่างเรียน มีเงินทุนให้นักศึกษายืมทำธุรกิจ โดยไม่มีดอกเบี้ยสูงถึง100,000 บ.
  • เป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่เปิดสอน และใช้หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ
  • อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้จากมืออาชีพด้านธุรกิจจริง
  • มีที่ปรึกษาดูแลระหว่างการทำธุรกิจ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
  • การันตี 100% ของนักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถมีแผนธุรกิจที่เริ่มได้จริง

อัตราค่าเล่าเรียน

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ เทอมละ 57,000/เทอม ตลอดหลักสูตร 454,000/ปี

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02-350 3500 กด 1

ข้อมูลและที่มา http://www.bu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง