การศึกษา คณะ มหาวิทยาลัย

สุดปัง !! 20 อันดับคณะที่มีคนสมัครมากที่สุดปี 58

Home / วาไรตี้ / สุดปัง !! 20 อันดับคณะที่มีคนสมัครมากที่สุดปี 58

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจ้า กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของน้องๆที่กำลังจะจบ ม.6 ทุกคน สำหรับวันนี้เราได้รวบรวม 20 อันดับคณะที่มีคนสมัครมากที่สุดในปี 58 มาให้น้องๆ ดูกัน เผื่อว่าน้องๆ คนไหนที่อยากเข้าคณะ สุดปัง จะได้เตรียมความพร้อมในการสอบกันในปีต่อไปนี้ หุหุ มาดูแต่ละอันดับกันเลยจ้า

 

20 อันดับคณะที่มีคนสมัครมากที่สุดในปี 58

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 250 จำนวนสมัคร 2,847
 2. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชบัณชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรับ 525 จำนวนสมัคร 2,620
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 80 จำนวนสมัคร 2,221
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) จำนวนรับ 80 จำนวนสมัคร 2,021
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา จำนวนรับ 162 จำนวนสมัคร 2,006
 6. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมีชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 350 จำนวนสมัคร 2,004
 7. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 300 จำนวนสมัคร 1,798
 8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรับ 300 จำนวนสมัคร 1,743
 9. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 150 จำนวนสมัคร 1,662
 10. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 150 จำนวนสมัคร 1,555
 11. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 160 จำนวนสมัคร 1,510
 12. คณะนิติศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 120 จำนวนสมัคร 1,507
 13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 180 จำนวนสมัคร 1,468
 14. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.4 ปี)(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 200 จำนวนสมัคร 1,468
 15. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 130 จำนวนสมัคร 1,449
 16. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 81 จำนวนสมัคร 1,445
 17. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 180 จำนวนสมัคร 1,439
 18. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 250 จำนวนสมัคร 1,427
 19. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 180 จำนวนสมัคร 1,388
 20. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 65 จำนวนสมัคร 1,368

เป็นไงบ้างคะ กับ 20 อันดับคณะที่มีคนสมัครมากที่สุด ที่เรานำมาบอกกันวันนี้ หวังว่าน้องๆ ทุกคนจะโชคดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันทุกคนนะคะ

สุดปัง

ขอบคุณที่มา https://blog.eduzones.com/moobo/144478

20 อันดับคณะที่มีคนสมัครมากที่สุดปี 58