The Complete University Guide การจัดอันดับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สหราชอาณาจักร เรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 10 อันดับ ใน UK ประจำปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 10 อันดับ ใน UK ประจำปี 2019

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มี 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ดีที่สุด ใน UK ประจำปี 2019 มาฝากกันด้วย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

โดยการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการจัดอันดับของ The Complete University Guide ซึ่งได้มีการใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาให้คะแนน ได้แก่  การรักษามาตรฐานของอันดับ (entry standard), ความพึงพอใจของผู้เรียน (student satisfaction), คุณภาพของงานวิจัย (research quality) และโอกาสในการเรียนต่อและทำงานภายหลังจบการศึกษา (graduate prospect)

10. University of Southampton

มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน (University of Southampton) มีชื่อเรียกย่อ ๆ ว่า UoS หรือ Soton ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1862 ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้กับ New Forest และ Isle of Wight โดยมีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ทางเหนือนอกใจกลางเมือง (ใกล้กับป่าไม้ขนาดใหญ่) ซึ่งมีเส้นทางในการเดินทางทั้งที่เป็นรถยนต์ รถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยานที่ดีเยี่ยม และอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟ

ซึ่งประกอบด้วย 6 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่ วิทยาเขต Highfield, วิทยาเขต Winchester, วิทยาเขต Avenue, วิทยาเขต Waterfront, วิทยาเขต Boldrewood และอีกหนึ่งวิทยาเขตที่ประเทศมาเลเซีย

สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับต้น ๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหราชอาณาจักร และก็ได้เข้ามาติดอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดีที่สุดในปี 2019 มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน มีคะแนนที่โดดเด่นในเรื่อง Student Satisfaction และ Research Quality จึงทำให้ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

โดยที่ วิทยาลัย Southampton Education School มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตด้านศึกษาศาสตร์ ด้วยการสร้างรูปแบบการวิจัยใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำ การศึกษาเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และความยุติธรรมทางสังคม ฯลฯ

9. University of the West of England, Bristol

มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์, บริสตอล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า University of the West of England, Bristol และมีชื่อย่อว่า UWE Bristol หรือ UWE เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีการสร้างความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับกลุ่มธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ติดเข้ามาอยู่ในอับดับ TOP 10 ของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นครั้งแรก โดยมีผลงานที่โดดเด่นในด้าน Student Satisfaction และ Graduate Prospects ซึ่งก็มีโรงเรียนหลายแห่งเป็นพันธมิตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และยังมีสถานที่ฝึกสอนให้กับนักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกประสบการณ์ในการสอนได้ตลอดทั้งปี

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย UK

8. University of Stirling

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง (University of Stirling) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1967 ตั้งอยู่ใจกลางประเทศสกอตแลนด์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโลก มีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า 300 หลักสูตร ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

โดยที่ มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง ได้รับคะแนน Graduate Prospects และ Entry Standards ในระดับที่สูง ซึ่งก็ทำให้ในปีนี้ติดเข้ามาอยู่ในอันดับ 8 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

7. University of Edinburgh

มหาวิทยาลัยเอดินบะระ หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า University of Edinburgh ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1583 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย ตั้งอยู่ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยโบราณของสกอตแลนด์ และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสหราชอาณาจักร อีกด้วย

มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมากกว่า 400 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา โดย 86% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือคิดเป็น 2: 1 ของของจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนั้น ๆ ด้วยคะแนน Graduate Prospects ที่สูงมาก จึงทำให้มหาวิทยาลัยเอดินบะระ เข้ามาอยู่ในอันดับ 7 ของการจัดอันดับในครั้งนี้

ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น The Moray House School of Education ของ Edinburgh มีหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) การศึกษาชุมชน (Community Education) การปฐมวัย (Childhood Practice) และอื่น ๆ

ศึกษาศาสตร์

6. University of Durham

มหาวิทยาลัยเดอรัม (University of Durham) เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เริ่มการเรียนการสอนและพยายามจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่ในสมัย กษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ค.ศ. 1657 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1832 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศอังกฤษ (มีการเรียนการสอนมากว่า 600 ปี) รองจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (อันดับ 1) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (อันดับ 2)

University of Durham เป็นมหาวิทยาลัยแบบ residential collegiate (มหาวิทยาลัยที่ประกอบขึ้นจากหลาย ๆ วิทยาลัยมารวมกัน) ซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นขาประจำในการติดอันดับ TOP 10 ของ The Complete University Guide แทบจะทุกสาขาวิชาเลยทีเดียว

โดยในปีนี้ University of Durham มีความโดดเด่นในด้าน Research Quality, Graduate Prospects และ Student Satisfaction เป็นอย่างมาก ส่วนในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของที่นี่ก็มีความหลากหลายไม่แพ้ที่อื่น ๆ เลย เช่น สาขา Primary Teaching (การสอนในระดับชั้นประถมศึกษา) หรือ Education Studies in Music (ศึกษาศาสตร์ ด้านการดนตรี) ฯลฯ

5. University of Birmingham

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยพลเมืองแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกชนชั้นและฐานะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี่ ในวิทยาเขต leafy green และมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมยังเป็นสมาชิก Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย อีกด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักวิชาการชั้นนำระดับโลกมากมาย และยังรวมไปถึงผู้ที่ชนะรางวัลโนเบล และโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่งานวิจัยด้านธุรกิจ ไปจนถึงชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ หรือจิตวิทยา อันดับโดดเด่นของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เคยอยู่ในอันดับที่ 36 ในปี 2016 แต่มหาวิทยาลัยไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจนสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ได้สำเร็จในปีนี้ โดยมีคะแนนด้าน Research Quality และ Student Satisfaction ที่สูงมาก 

เรียนต่อ ศึกษาศาสตร์

4. University of Cambridge

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หรือ University of Cambridge ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1209 เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ในสหราชอาณาจักร มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ของสหราชอาณาจักร และมีชื่อเสียงระดับโลกด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยระดับโลก

สำหรับคะแนนความโด่ดเด่นก็คือ ด้าน Research Quality และ ด้าน Entry Standards สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่นี่ก็มีตัวเลือกให้น้อง ๆ เลือกันอย่ามากมายหลายสาขา เช่น Education, Psychology & Learning; Education, Policy & International Development; หรือ Education, English และ Drama and the Arts เป็นต้น

3. University of Dundee

มหาวิทยาลัยดันดี (University of Dundee) เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 50 ปี ในปี 2017 ที่ผ่านมา แต่เรื่องคุณภาพด้านการเรียนการสอนต้องขอบอกเลยว่าไม่ใหม่เลย เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้แยกตัวออกมาจาก University of St.Andrew ซึ่งเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

โดยที่ University of Dundee มี International College Dundee ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีแบบบูรณาการ คือเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับหลักสูตรเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและคุณสมบัติของมืออาชีพ นั่นเอง

สำหรับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือคะแนนด้าน Graduate Prospects ในตารางลีกมากที่สุด (97%) เหนือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีหลักสูตรด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ขึ้นชื่อ เช่น Community Learning and Development, Community Education และ Professional Development เป็นต้น

2. University of the West of Scotland

University of the West of Scotland หรือเรียกย่อ ๆ ว่า UWS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 จากการรวมกันของ University of Paisley และ Bell College ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ มีวิทยาเขตต่าง ๆ ตั้งอยู้ที่แอร์, ดัมฟรีส, แฮมิลตั้น และพีสลีย์

เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรไปจนถึงวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 คณะที่มีหลักสูตรเฉพาะทางแตกต่างกันไป ได้แก่ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, สุขภาพ การพยาบาลและผดุงครรภ์, สื่อ ภาษาและดนตรี และสังคมศาสตร์

UWS ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ติด TOP 10 มาโดยตลอดด้วยคะแนน Student Satisfaction และ Graduate Prospects ที่สูงมาก สำหรับหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การปฐมวัยและการศึกษาชุมชน (Childhood Studies, Community Education) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรปริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์ที่เป็นที่นิยม อีกด้วย

1. University of Glasgow

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1451 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดใน 3 มหาวิทยาลัยในเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย และยังเป็นหนึ่งใน world’s top 100 universities (โดย QS World University Ranking)

และเป็นหนึ่งใน 23 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือกจาก the Home Office เพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องการศึกษาแบบทางไกลผ่านการสตรีมมิ่ง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทนานาชาติที่ต้องการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

ส่วนในปีนี้ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ได้เป็นครั้งแรก โดยมีคะแนนโดดเด่นในด้าน Graduate Prospects ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกว่า 96 % นั้นได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือมีตำแหน่งงานให้ทำทันทีหลังเรียนจบ

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, www.thecompleteuniversityguide.co.ukwww.siuk-thailand.com

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ