ภาษาอังกฤษ เรียนภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป

สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ แล้วไม่อยากจะจ่ายเงิน เสียค่าคอร์สเรียนแพงๆ วันนี้เรามีคอร์สสอนภาษาอังกฤษที่ราคาเป็นมิตร และสอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากกันค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป โดยโครงการอบรมภาษอังกฤษที่เปิดสอนมีทั้งหมด 11 คอร์สด้วยกัน และการเรียนจะมีให้เลือก 2 แบบคือ เรียนวันธรรมดา และเรียนวันหยุด ซึ่งก็คือวันเสาร์ แต่คอร์สวันธรรมดาจะมีหลักสูตรอบรมที่น้อยกว่าวันหยุด

รายระเอียดของโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคคลภายนอกมีดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนวันธรรมดา

คอร์สวันธรรมดาจะเรียน วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดคอร์สเรียนทั้งหมด 3 คอร์สด้วยกันคือ

1. Academic Writing (Thesis Writing)

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการเขียนบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ตาม
หัวข้อต่าง ๆ หมาะสำหรับ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่เขียนงานวิจัย

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง 15 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,500 บาทต่อคอร์ส

2. Effective Writing I

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ จะเริ่มตั้งแต่ทวนไวยกรณ์ และให้ผู้เรียนได้ลองเขียน paragraph แบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเขียนในระดับง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนติดต่อสื่อสารต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง 15 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

3. Effective Communication

เป็นหลักสูตรฝึกทักษะ พูด – ฟัง ภาษาอังกฤษ ซึ่งในคอร์สนี้จะเน้นทักษะการฟัง และพูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในเวลาที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง 15 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

เรียนภาษาอังกฤษ

วันเสาร์

คอร์สวันอาทิตย์ จะเริ่มเรียนวันที่ 12 มกราคม – 23 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดคอร์สเรียนทั้งหมด 11 คอร์สด้วยกันคือ

1. TOEFL iBT

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่จะช่วยฝึทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวไปสอบ TOEFL หรืออยากจะฟื้นฟูภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้ครบทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน

เรียนเวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 60 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 8,000 บาทต่อคอร์ส

2. CU-TEP

หลักสูตรช่วยที่ช่วยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม เพื่อไปสอบ CU-TEP โดยจะแบ่งการสอนออกเป็น 3 อย่างได้แก่ Listening, Reading, และ Error Identification เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบ CU-TEP เพื่อเรียนปริญญาตรี หรือปริญญาโท

เรียนเวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 60 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 8,000 บาทต่อคอร์ส

3. IELTS

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่จะช่วยฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวไปสอบ IELTS หรืออยากจะฟื้นฟูภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้ครบทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน

เรียนเวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 60 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 8,000 บาทต่อคอร์ส

4.  TOEIC

หลักสูตรช่วยที่ช่วยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม เพื่อไปสอบ TOEIC โดยจะแบ่งการสอนออกเป็น 3 อย่างได้แก่ Listening, Reading, และ Structure เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวจะไปสอบ TOEIC หรือผอยากฟื้นฟูภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 3 ทักษะ อย่างการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์

เรียนเวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 60 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 8,000 บาทต่อคอร์ส

5. Effective Writing I

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ จะเริ่มตั้งแต่ทวนไวยกรณ์ และให้ผู้เรียนได้ลองเขียน paragraph แบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเขียนในระดับง่ายๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนติดต่อสื่อสารต่อไปในอนาคต

เรียนเวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

6. Effective Writing II

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ ที่สอนให้ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้หลากหลายประเภท และใช้ภาษาที่สละสลวย ไวยากรณ์ในการเขียนแม่นยำถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะการเขียนอยู่ในดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ต้องเขียนสามารถเขียนย่อหน้าง่ายๆ ได้ และต้องการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถเขียนขทความเชิงวิชาการ หรือต้องใช้ภาษาเขียนติดต่อสื่อสารเตรียมตัวเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

เรียนเวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

7. Effective Communication

เป็นหลักสูตรฝึกทักษะ พูด – ฟัง ภาษาอังกฤษ ซึ่งในคอร์สนี้จะเน้นทักษะการฟัง และพูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในเวลาที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เรียนเวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

8. Writing in the Workplace

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน ในคอร์สนี้สอนรูปแบบการเขียนอีเมล ภาษาที่ควรรู้ การเขียนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น นัดหมาย สั่งซื้อสินค้า ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารงาน

เรียนเวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,500 บาทต่อคอร์ส

9. Intensive Grammar

หลักสูตรการเรียนไวยการณ์แบบเข้มข้น ซึ่งไวยกรณ์ที่สอนจะเน้นไปที่ไวยกรณ์พื้นฐาน เช่น tenses , หน้าที่ของคำแต่ละประเภท ฯลฯ เหมาะกับผู้ที่อยากปรับพื้นฐานไวยกรณ์ที่มีให้แน่นขึ้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

เรียนเวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

10. English for Work

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ฝึกทักษะในการพูดในที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่นการนัดหมาย ติดต่อธุระ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทำงาน

เรียนเวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 5,200 บาทต่อคอร์ส

11. Better Pronunciation

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่จะสอนผู้เรียนให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เหมาะกับผู้ที่กำลังจะไปทำงานต่างประเทศ ทำงานด้านการสื่อสาร เช่น นักข่าวภาคสนาม ผู้ประกาศข่าว และผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

เรียนเวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง ราคาค่าเรียน 4,500 บาทต่อคอร์ส

  • สามารถสมัครเรียนออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้อง 306 สถาบันภาษา จุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562
  • อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาฯ

บทความแนะนำ