campus event Issue34 การประกวด การแข่งขัน กิจกรรมวัยรุ่น นักศึกษา มหาวิทยาลัย

CAMPUS EVENT MARCH 2016

Home / ข่าวการศึกษา / CAMPUS EVENT MARCH 2016

CAMPUS EVENT

 MARCH 2016

รวมงานประกวด แข่งขันต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับชาวมอ ประจำเดือน และอย่าลืมรีบๆ ส่งผลงานกันนะจ๊ะ

หัวอับเว็บEV

ประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. NACC Youth Ambassadors 2016

1

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. : NACC Youth Ambassadors 2016 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการป้องกันการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน ป.ป.ช  โทร. 02-281-0169, 02-282-8204 หรือ 087-558-8080

ประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ช้อปทั่วไทย ง่ายนิดเดียว”

2

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ช้อปทั่วไทย ง่ายนิดเดียว” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายการตลาด บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  โทร. 02-016-5602 Email : sabuymarket2016@gmail.com

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards

3

Saha Group ขอเชิญขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ “แต่งตาม…ให้คนตาม : The Influencer” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม  Facebook : SahaGroupBangkokYoungDesignerAwards

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์

4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเขิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ตามข้อตกลงสากล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โทร. 02-142-7426 (คุณสุชาติ) Facebook  : แฟนเพจ “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง”

ประกวดโครงการ “THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก”

5

นิตยสาร a day ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก” ชิงเงินทุนในการปฎิบัติการตามแผนงาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม E-mail : theherocitizen@gmail.com หรือ facebook : ThailandActiveCitizen หรือโทร. 02-716-6900-4 ต่อ 406

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016

6

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016 ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รับสมัครทีมแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม โทร. 088-317-1212  Facebook : singhaenglishchallenge

ประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11

7

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) : Foundation for Research in Information Technology (FRIT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11 ชิงโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” พร้อมเงินรางวัล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามโทร. 02-544-7639 หรือ www.itprincessaward.com

แข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2016

8

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2016 ชิงรางวัลรวมกว่า 6,000,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2559  ติดต่อสอบถามโทร. 02-009-9999 e-mail: YFS@set.or.th  facebook : YFSClu

ประกวดแบบอาษาสากล 2016

9

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิก นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาษาสากล 2016 : ASA International Design Competition 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 8,500 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมโล่รางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-319-6555 Email: info@asacompetition.com หรือ www.asacompetition.com

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินปีที่ 5

10

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 หัวข้อ “รวมพลัง จงรักภักดี สามัคคีปกป้อง สถาบันของชาติไทย” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถาม Facebook : Thailandwakeup

 

 

 

 นิตยสาร Campus Star V.34

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStars

Cover34-2