TCAS62 รอบที่ 3

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – TCAS62

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท โดยได้มีการประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

เลือกเรียนที่ไหนดี? 16 คณะแพทย์มหาวิทยาลัยไทย ผ่านมาตรฐานระดับโลก – จุดเด่นน่าเรียน

สำหรับวงการการศึกษาไทย เมื่อสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอีกครั้ง - 16 คณะแพทย์ไทย ผ่านมาตรฐานโลก

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

ล่าสุด!! ทาง ทปอ. ได้ทำการเปิดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 (รับด้วย Portfolio)

รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์