TCAS62 รอบที่ 3

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – TCAS62

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท โดยได้มีการประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

น่าเรียนมาก 5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

น้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเป็น คุณครู แต่ไม่รู้ว่าจะลงเรียนในสาขาวิชาไหนดี มาดูเลย 5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

อัปเดต มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ.
รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่สอนวิชาชีพพยาบาล

เช็คได้ที่นี่! รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่สอนวิชาชีพพยาบาล ที่สภาการพยาบาลรับรอง

สถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ทำการสอนวิชาชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรอง จากสภาการพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เด็กอาชีวะเตรียมเฮได้เลย! 6 วิทยาลัยเทคนิค เปิดสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ระดับ ปวส.

หลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ในระดับหลักสูตร ปวส. โดยมี 6 วิทยาลัยเทคนิคนำร่องสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รายชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย | อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ

รายชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย | อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ

ประเทศไทยเรานั้นมีมหาวิทยาลัยอยู่มากมาย ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยแบ่งภาคทั้ง 4 ภาค ดังนี้