ปริญญาโท สมัครงาน หางาน

เรียนจบ ป.โท จะช่วยเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นไหม หางานยากหรือเปล่า?

Home / บทความการทำงาน / เรียนจบ ป.โท จะช่วยเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นไหม หางานยากหรือเปล่า?

การเรียนต่อปริญญาโทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กจบใหม่ และเป็นทางเลือกในการเพิ่มทักษะของคนที่ทำงานแล้ว เช่น ถ้าทำงานไปแล้วเจอสิ่งที่สนใจ ก็อาจจะไปเรียนต่อ ป.โท ในด้านที่สนใจเพิ่ม แต่เราก็ไปเจอผลสำรวจหนึ่งมาเป็นมุมมองของนายจ้างที่มีต่อวุฒิ ป.โท มา ถ้าใครที่ตั้งใจจะเรียนต่อ ป.โท เพราะคิดว่า วุฒิ ป.โท ช่วยเอาไปอัปเกรดเงินเดือนได้อาจจะต้องพิจารณาใหม่ 

เรียนจบ ป.โท แล้วจะหางานยากหรือเปล่า?

หลายคนคงเคยได้ยินมาว่าถ้าเรียนจบปริญญาโท จะหางานยาก เพราะนายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าเด็กที่จบปริญญาตรี และถ้าเป็นคนที่จบ ป.โท แบบไม่มีประสบการณ์ทำงานด้วยแล้วก็จะทำให้หางานยากมากขึ้น แต่วันนี้เราก็ไปเจอผลสำรวจมาว่า อันที่จริง นายจ้างไม่ได้สนใจว่าพนักงานที่รับเข้ามาจะจบวุฒิอะไร ขอแค่ให้จบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ก็เพียงพอแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่นายจ้างตามหาคือ ทักษะในการทำงาน

นายจ้างแค่ 19% เชื่อว่าเรียน ป.โท จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงาน

จากผลสำรวจของงสถาบัน ISE ( Institute of Student Employers) พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการเรียนเรียน ป.โทจะช่วยเพิ่มทักษะ ความสามารถในการทำงาน มีผลสำรวจเพียงแค่ 19% ที่คิดว่าการเรียน ป.โท จะช่วยให้พนักงานมีทักษะ และคุณภาพที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียน ป.โท และผลจากการสำรวจก็ยังพบว่า นายจ้างในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ให้ความสนใจกับวุฒิการศึกษา ส่วนนายจ้างในกลุ่มธุรกิจ IT มีเพียงแค่ 6% ที่เห็นประโยชน์ และคิดว่าการเรียนจบ ป.โท จะเพิ่มทักษะการทำงานได้

จบ ป.โท เงินเดือนไม่เพิ่ม

ถึงแม้ว่าในผลสำรวจจะยังมีกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญต่อวุฒิการศึกษา ในการรับสมัครงาน โดยเฉพาะงานด้านการกุศล และงานราชการ แต่การเรียนจบ ป.โท มาก็ไม่ทำให้พนักงานในสายงานเหล่านี้มีอัตราการก้าวหน้าของเงินเดือนเร็วกว่าคนอื่น ซึ่งจากผลการสำรวจของ ISE ก็พบว่า มีนายจ้างแค่ 12% ที่บอกว่า คนที่จบ ป.โท มาจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของเงินเดือนมากกว่าคนอื่นๆ

ทักษะการทำงานที่จำเป็น

จากการสำรวจของ ISE ได้สรุปเอาไว้ว่านายจ้างมีแนวโน้มที่กังวลเรื่องของการแต่งตัว บุคลิกภาพของคนที่จะมาทำงานด้วย มากกว่าจะมาเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร และตัวอย่างทักษะสำคัญที่นายจ้างตามหาก็เช่น ความยืดหยุ่น, ความเป็นผู้นำ และการจัดการกับความขัดแย้ง เพราะการจะประสบความสำเร็จในการทำงานนอกจากเรื่องของการศึกษาที่เป็นพื้นฐานแล้ว ก็ยังต้องมีทักษะความสามารถ และทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย

มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว

ผู้แทนของ Universities UK ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า ทักษะในระดับสูงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และจากรายงานผลสำรวจความต้องการของนายจ้างที่ออกมา ก็ทำให้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพิ่มเข้าไปในวิชาเรียน

ที่มา : independent

บทความแนะนำ