คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนปริญญาโท เรียนออนไลน์

พฤษภาคม 62 มาแน่!! คอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ จาก ม.ธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / พฤษภาคม 62 มาแน่!! คอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ จาก ม.ธรรมศาสตร์

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ การเรียนคอร์สออนไลน์ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนยุคใหม่ไปแล้ว จะมีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์สร้างทักษะอาชีพจากบริษัทเอกชน รวมถึงคอร์สออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ในวันนี้เรามีคอร์สออนไลน์อีกรูปแบบมานำเสนอ นั่นก็คือ คอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ มาฝากกัน

มธ. เปิดคอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์

ใครที่อยากเรียนปริญญาโท แต่ติดปัญหาไม่มีเวลาเรียน เรามีทางเลือกมาให้ เพราะในเดือนพฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดคอร์สปริญญาโท ในระบบการเรียนแบบออนไลน์ 100% ซึ่งคอร์สออนไลน์นี้เป็นการร่วมมือระหว่าง มธ. กับ SkillLane บริษัท  Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะของยุคดิจิทัล

เพิ่มโอกาสในการเรียนปริญญาโท

การจัดทำหลักสูตรปริญญาโทในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่บุคคลอื่นๆ ที่อยากเรียนโทก็สามารถเรียนได้ ระบบนี้จะเป็นการเรียนออนไลน์ 100% เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก แถมสามารถเลือกเรียนแบบเก็บหน่วยกิต หรือแบบไม่เก็บหน่วยกิตก็ได้ อีกทั้งยังเก็บหน่วยกิตได้เป็นเวลา 8 – 10 ปีเลยด้วย

เรียนออนไลน์ ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล

คอรส์ ป.โทออนไลน์ ที่ มธ. ร่วมกับ  SkillLane ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องของอายุ สุขภาพ เวลา สถานะ หรือที่อยู่อาศัย ลดอุปสรรคในการเรียน และทำให้หลายๆ คนสามารถที่จะเข้าความรู้ถึงได้ อีกทั้งวิธีการสอนที่ทาง ม.ธรรมศาสตร์วางแผนเอาไว้จะมีวิธีการคิดแบบ Learner First ที่ทำความเข้าใจว่ากลุ่มผู้เรียนยังขาดความรู้อะไรในการทำงานยุคปัจจุบัน จากนั้นก็เอามาสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม และตอบโจทย์ผู้เรียน รวมถึงอาจารย์ที่มาสอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอนให้นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

นอกจากคอร์สออนไลน์จะมีวิธีคิดหลักสูตรการสอนแบบ Learner First แล้วก็ยังเน้นวิชาต่างๆ ที่สอนในห้องเรียนให้เป็นแบบ Practical Skills ฝึกทักษะ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ไม่ได้เรียนแบบท่องจำ การเรียนในคอร์สออนไลน์ที่ทุกคนจะได้เรียนจะเป็นเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถนำสิ่งที่เรียนไปวิเคราะห์ ต่อยอดในการทำงาน

และจากการสำรวจของ SkillLane ก็พบว่า ยังมีคนไทยจำนวนมากที่คิดว่าความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อหลายปีก่อน ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง แต่ด้วยอุปสรรคของการทำงานเต็มเวลาก็ทำให้หลายๆ คนเสียโอกาสในการเรียนต่อไป เพราะอาจจะกระทบกับงานที่ทำ

ดังนั้น คอร์ออนไลน์นี้จึงตอบโจทย์บุคคลที่ทำงานแล้ว และอยากเพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แถมยังไม่กระทบกับงานที่ทำประจำ เพราะสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ที่มา :  tu.ac.th

บทความแนะนำ