คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์

6 คอร์สออนไลน์น่าเรียน จากจุฬาฯ ที่ใครๆ ก็เรียนได้ แถมสมัครฟรี!!

Home / ข่าวการศึกษา / 6 คอร์สออนไลน์น่าเรียน จากจุฬาฯ ที่ใครๆ ก็เรียนได้ แถมสมัครฟรี!!

สำหรับใครที่ว่าง และกำลังหาอะไรทำ หรือกำลังอยากจะเรียนอะไรสักอย่าง แต่ไม่รู้จะเรียนอะไรดี และจะเรียนที่ไหนดี วันนี้เรามีคอร์สออนไลน์น่าเรียน จากจุฬาฯ มาฝากกันค่ะ ซึ่งคอร์สเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้ แถมที่สำคัญเรียนฟรีด้วยนะ!!

6 คอร์สออนไลน์น่าเรียน จากจุฬาฯ

คอร์สออนไลน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนให้ทุกคนแบบฟรีๆ แถมมีให้เลือกเรียนจากหลากหลายคณะ สาขาวิชา ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย จะมีวิชาอะไรน่าสนใจบ้าง เราลองมาดูกันดีกว่า

1.วิชาแพะ

วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ เป็นวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สอนโดย ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ และคอร์สนี้มีบทเรียนทั้งหมด 8 บทเรียน

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนแพะ แกะ และการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ และความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชานี้จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธ์ุ และการป้องกันโรคติดต่อทางการสืบพันธ์ คอร์สนี้เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ และนักศึกษาสัตวแพทย์

วันเวลาเปิดรับสมัคร : 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 4,000 คน

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mooc.chula.ac.th/

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ เป็นวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ สอนโดย ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ และคอร์สนี้มีบทเรียนทั้งหมด 2 บทเรียน

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมา ประเภทของรายการวิทยุ และโทรทัศน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ วิธีการเขียนบทวิทยุ และการเขียนบทโทรทัศน์ แล้วก็ยังมีเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คอร์สนี้เหมาะกับกลุ่มนักศึกษา, องค์กร และพนักงานบริษัทที่สนใจด้านการประชาสัมพันธ์ หรือต้องทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารองค์กร สร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันเวลาเปิดรับสมัคร : 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 4,000 คน

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mooc.chula.ac.th/

3. ทำอย่างไรให้สินค้าขายดี

ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก เป็นวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ สอนโดย รศ.ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา และคอร์สนี้มีบทเรียนทั้งหมด 4 บทเรียน

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การศึกษาหัวใจของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอนจะนำเสนอแนวคิดต่างๆ และเทคนิคสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะทำให้ธุรกิจการค้าสามารถส่งออกสินค้าไปขายทั่วโลก และจะเป็นการค้าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต คอร์สเหมาะกับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่คิดจะประกอบธุรกิจ หรือทำธุรกิจอยู่แล้ว หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

วันเวลาเปิดรับสมัคร : 12 ธ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 4,000 คน

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mooc.chula.ac.th/

4. Critical Thinking for Business

Critical Thinking for Business เป็นวิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สอนโดย ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ และคอร์สนี้มีบทเรียนทั้งหมด 4 บทเรียน

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง กระบวนการคิด ตั้งแต่เรื่องกรอบความคิดเดิม (Paradigm) วิธีการตั้งคำถามแบบ Socratic Method และการคิดก่อนคิด (Thinking about Thinking) และก็ยังมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ ที่จะนำเสนอในคอร์สนี้ด้วย คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น ปรับใช้ในการการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวัน

วันเวลาเปิดรับสมัคร : 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 4,000 คน

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mooc.chula.ac.th/

5. ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์

ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (Introduction to Classical Music)  เป็นวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ สอนโดย คณาจารย์จากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ และคอร์สนี้มีบทเรียนทั้งหมด 12 บทเรียน

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ความหมาย, ความสำคัญ และองค์ประกอบของดนตรีคลาสสิก อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่ละประเภท การรวมวง ดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุค รวมถึงเพลงคลาสสิกที่ได้รับความนิยม เหมาะกับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก

วันเวลาเปิดรับสมัคร : 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 4,000 คน

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mooc.chula.ac.th/

6.  ตั้งไข่ไวยากรณ์

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด ตั้งไข่ไวยากรณ์ เป็นวิชาของสถาบันภาษา สอนโดย อ. มณฑิรา ดำรงมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา และคอร์สนี้มีบทเรียนทั้งหมด 8 บทเรียน

ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง Parts of Speech เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ และสามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะกับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียน หรือทบทวนแกรมม่าภาษาอังกฤษ

วันเวลาเปิดรับสมัคร : 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 4,000 คน

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mooc.chula.ac.th/

บทความแนะนำ