การนอน 101 (Sleep 101) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด วิชาแปลก

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดคอร์สเรียนออนไลน์ การนอน 101 (Sleep 101) สำหรับนักศึกษาปี 1

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดคอร์สเรียนออนไลน์ การนอน 101 (Sleep 101) สำหรับนักศึกษาปี 1

ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้น สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันและหนึ่งในนั่นก็คือ ปัญหาการนอนหลับที่มีความผิดปกติ โดยเมื่อปี 2010 มีการศึกษาพบว่านักศึกษาประมาณ 60% มีคุณภาพการนอนที่ต่ำ และอีก 27% มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคการนอนหลับที่ผิดปกติ ซึ่งปัญหาการนอนไม่หลับของนักศึกษาเหล่านี้ยังส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยตรงอีกด้วย เช่น ปัญหาด้านสุขภาพจิตเรื้อรัง เครียด ภาวะซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น

คอร์สเรียนออนไลน์ การนอน 101 (Sleep 101)

เพราะว่าในมหาวิทยาลัย การนอนน้อยกลายมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ นักศึกษามักจะอวดกันว่าตัวเองนอนน้อยแค่ไหน ดังนั้นการอดนอนจึงได้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งความพยายามและการนอนหลับให้เต็มอิ่มกลายเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักศึกษาในชั้นปี 1 ที่เพิ่มจะก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ จากการสำรวจการนอนหลับของนักศึกษา 55,000 คน โดย โมนิกา อี ฮาร์แมนน์ และพริชาร์ด อาจารย์สาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์โธมัส สหรัฐอเมริกา ก็พบว่า การนอนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนเป็นอย่างมาก และ 60% ของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยก็ต้อกงารที่จะให้ทางสถาบันแนะนำว่าจะจัดการกับปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกตินี้อย่างไร

และล่าสุด!! ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาปี 1 (รุ่นที่จะจบการศึกษาในปี 2022) ของ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะต้องมีการลงเรียนวิชา การนอน 101 (Sleep 101) ผ่านบทเรียนอินเทอร์แอคทีฟออนไลน์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงสุขภาพและผลจากการนอนหลับ มีการแนะนำเคล็ดลับพร้อมวิธีที่จะทำให้การนอนหลับตามตารางเวลาที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับโปรแกรมที่ถูกนำมาใช้กับนักศึกษาถูกออกแบบโดย เรย์มอนด์ โซ (Raymond So) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเคยเข้าเรียนวิชาสัมมนาของนักศึกษาปี 1 ที่มีชื่อว่า ถึงเวลานอนแล้ว : ผลกระทบของการอดนอนและการรบกวนจังหวะรอบวันในวัฒนธรรม 24/7 ของเรา (Time for Sleep : Impact of Sleep Deficiency and Circadian Disruption in our 24/7 Culture) ที่สอนโดย ชาร์ล ไชล์เลอร์ (Charles Czeisler) ศาสตราจารย์ด้านโรคจากการนอนหลับ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โดยที่ เรย์มอนด์ โซ ได้จัดทำโครงงานปลายเทอมออกมาเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจการนอนหลับของนักศึกษาในหอพัก THE YARD ว่าเสียงรบกวนมีผลต่อสุขภาพการนอนของพวกเขาอย่างไร และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า ระฆังที่ดังทุกเช้าเป็นเสียงที่รบกวนการนอนของพวกเขา

จากแบบสอบถาม เรย์มอนด์ โซ จึงได้ทำการยื่นโครงการเสนอต่อสภานักศึกษา ขอให้มีเสียงระฆังสายกว่าเดิมในตอนเช้า แต่ก็ถูกปฏิเสธ ดังนั้นเขาจึงได้มีการขอุนสนับสนุนเพื่อทำโปรแกรมด้านการนอนหลับศึกษา (sleep-education initiative) จนกลายเป็น Sleep 101 ที่ตอนนี้ได้นำมาใช้ในการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะจบการศึกษาในปี 2022 และต่อจากนี้จะนำมาใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข้อมูลจาก : https://news.harvard.eduwww.nytimes.comwww.ncbi.nlm.nih.govwww.ncbi.nlm.nih.gov, FB : The Momentum

Written by : Toey