ประเทศจีน อาชีพ อาชีพทำเงิน อาชีพใหม่มาแรง

13 อาชีพใหม่มาแรง ด้านเทคโนโลยี จากประเทศจีน ยกระดับเศรษฐกิจ – เงินดี อนาคตไกล

Home / บทความการทำงาน / 13 อาชีพใหม่มาแรง ด้านเทคโนโลยี จากประเทศจีน ยกระดับเศรษฐกิจ – เงินดี อนาคตไกล

ถือได้ว่าอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ ล้วนแต่เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์, Internet of Things (IoT) ไปจนถึงกีฬา E-Sports ที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ และตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

13 อาชีพใหม่ ด้านเทคโนโลยี จากประเทศจีน

ล่าสุด! กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม (Ministry of Human Resources and Social Security: MHRSS) ประเทศจีน ได้มีประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงออกมาเกี่ยวกับ 13 อาชีพใหม่ เพื่อให้ก้าวทันกับการการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศจีน ตามแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 และนี่ก็คือ 13 อาชีพใหม่ในยุคแห่งเทคโนโลยี ได้แก่

13 อาชีพใหม่ ด้านเทคโนโลยี จากประเทศจีน

1. วิศวกร AI

วิศวกรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI engineering technicians เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความสนใจจากประเทศจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันจีนได้มีการนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอาชีพนี้จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ดูแลจัดการและควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิศวกร IoT

IoT engineering technicians หรือ วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการพัฒนา วิจัย ออกแบบ ตรวจสอบ และดูแลรักษาแพลตฟอร์ม (Platform), ชิป (chip), เซ็นเซอร์ (sensor) รวมถึงสมาร์ทแท็ก (smart tag) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบมาด้วย

3. วิศวกร Big data

วิศวกรเทคโนโลยี Big data หรือ Big data engineering technicians จะมีหน้าที่ในการทำงานทั้งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดการ ควบคุม ดูแล บริการ และรักษาข้อมูลขนาดใหญ่ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ

4. วิศวกร Cloud computing

Cloud computingengineering technician มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ สร้างระบบคลาวด์ (cloud) จัดการระบบเน็ตเวิร์ก โดยที่จะต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างระบบ ดูแล จัดการ การเก็บข้อมูลฝากในคลาวด์ ให้สามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้ตลอด และจะต้องไม่มีปัญหาในการเรียกใช้งานอีกด้วย

13 อาชีพใหม่ ด้านเทคโนโลยี จากประเทศจีน

5. ผู้จัดการองค์กรผ่าน Digital Platform

เป็นคนที่จัดการโครงสร้างขององค์กรผ่าน Digital Platform รวมถึงดำเนินการออกแบบโครงสร้างและดูแลการไหลเวียนในการทำงาน (Workflow management) โดยจะวิเคราะห์นโยบายจากสถิติ ตลอดจนเรื่องการติดตั้งที่ผู้จัดการองค์กรผ่าน Digital Platform จะมีหน้าที่ในการดูส่วนนี้ด้วย

6. นักออกแบบโมเดลสถาปัตย์

Architecture modelling technicians หรือ นักออกแบบโมเดลสถาปัตย์ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทช่วยการออกแบบ ก่อสร้าง ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะช่วยการคำนวณเรื่องโครงสร้าง การออกแบบภายนอกและภายนอก

7. คนติดตั้งและทดสอบการใช้งาน IoT

คนติดตั้งและทดสอบการใช้งาน IoT หรือ IoT installation commissioners มีหน้าที่ในการติดตั้งและตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน ซึ่งงานนี้จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะในการจัดการและติดตั้ง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา

8. พนักงานจัดการงานอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์

พนักงานจัดการงานอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ สำหรับการใช้เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องตรวจสอบ เครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์นั้น จำเป็นต้องมีพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการติดตั้ง ดูแล ควบคุมระบบให้มีคุณภาพ เพื่อให้งานสามารถดำเนินได้อย่างไม่มีสะดุด หากเครื่องจักรเหล่านี้มีปัญหา ก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ ดังนั้นพนักงานจัดการงานอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความท้าทายและสำคัญมากในปัจจุบัน

13 อาชีพใหม่ ด้านเทคโนโลยี จากประเทศจีน

9. พนักงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

พนักงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีหน้าที่หลัก ๆ ก็คือ การจัดการ ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเครื่องยนต์อัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนกำลังต้องการอาชีพทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้มีการนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลอดคนขาย โรงแรมปลอดพนักงาน ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่อาชีพพนักงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

10. คนขับโดรน

คนขับโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ หรือ ยูเอวี (Unmanned Aaeriel Vehicle) เป็นยาพาหนะไร้คนขับที่สามารถควบุคมได้ โดยจะทำตามความคำสั่งของมนุษย์ที่ควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรล ไม่ว่าจะให้ไปในทิศทางไหน ทั้งเพื่อส่งของ สอดแนม รวมถึงภารกิจการโจมตีทางทหารอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มมีธุรกิจส่งของด้วยโดรนแล้วในประเทศจีน

11. ผู้ประกอบการ E-sports

สำหรับผู้ประกอบการ E-sports จะเป็นธุรกิจทางด้านการจัดอีเวนต์ ผลิตคอนเทนต์ด้าน E-sports ออกมา โดยบุคคลที่สามารถทำงานด้านนี้ได้จะต้องเป็นคนที่ชอบการออกแบบ จัดการ และรู้วิธีการผลิตคอนเทนต์อย่างไรให้ออกมาน่าสนใจมากที่สุด

12. นักกีฬา E-sports

นักกีฬา หรือบุคคลากรที่เป็นโค้ชในกีฬาอีสปอร์ต เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต หรือการแข่งขันด้านวิดีโอเกมกำลังได้รับความนิยม และได้มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น เกมต่อสู้ เกมยิง เกมวางแผนการรบ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งนักกีฬามือสมัครเล่น มืออาชีพ และยังรวมถึงการเป็นโค้ช อีกด้วย ฉะนั้นอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ประเทศจีนให้ความสำคัญไม่แพ้อาชีพอื่นเลย

13. ผู้จัดการด้านการเกษตร

สำหรับในประเทศที่การเกษตรพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้วอย่างประเทศจีน จึงไม่ใช่เรื่องของการเพาะปลูกที่พึ่งพาแต่ธรรมชาติเท่านั้น แต่จีนยังได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ ผู้จัดการด้านการเกษตร หรือ คนที่วิเคราะห์ดาต้าและให้การสนับสนุนในเชิงเทคนิคแก่เกษตรกร โดยมีหน้าที่คอยดูแลและจัดการด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดี รวมไปถึงการนำสินค้าทางการเกษตรไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

** ทั้งนี้ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าอาชีพเหล่านี้ ล้วนเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานสำคัญที่นอกจากประเทศจีนต้องการแล้ว ยังเป็นที่ต้องการของอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ข้อมูลจาก : www.scmp.com, www.xinhuanet.com

บทความที่น่าสนใจ