กำหนดการรับปริญญา ชุดครุย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62 – กฎระเบียบพิธีรับปริญญา

Home / วาไรตี้ / ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62 – กฎระเบียบพิธีรับปริญญา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้​ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี​ 2561 จากวันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ. 2562 ออกไปเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนื่องจากประชวร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ และเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกำกับรัฐในลำดับที่ 20 ของประเทศไทย

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

สำหรับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2521 และได้เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเรื่อยมา แต่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประจำทุกปี

ดังนั้น วันพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปีจึงได้จัดขึ้นอยู่ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ตามอย่างคราวรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก โดยในปัจจุบันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

แต่ก่อนที่จะวันพระราชทานปริญญาบัตรจริงกันนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิตที่ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ขั้นตอนการเดิน) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาฝากกันด้วยค่ะ

การแต่งกายของบัณฑิต

บัณฑิตชาย

แต่งกายชุดพิธีการ หรือชุดราชการ สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงผมสุภาพ ไม่ต้องสวมหมวก แต่ให้ถือไว้ที่มือซ้าย สวมครุยปริญญา

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

ภาพการแต่งกายบัณฑิตชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บัณฑิตหญิง

แต่งกายชุดพิธีการ หรือชุดราชการ สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบ ไม่ติดโบว์ หรือหัวเข็มกลัดใด ๆ ไม่สวมถุงน่องที่มีลวดลาย ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด สวมชุดครุยปริญญาและสวมหมวก โดยให้พูห้อยมาทางขวาไปข้างหลังเล็กน้อย

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

ภาพการแต่งกายบัณฑิตหญิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิธีการปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีการปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในขั้นตอนการเดินเข้าจังหวะ ซึ่งจะใช้เดินเฉพาะตอนอยู่บนเวที โดยให้บัณฑิตเดินเหยียบจุดเครื่องหมายทุกจุด (บนเวที) อย่าปล่อยให้มีจุดว่าง และการถวายความเคารพบนเวทีจะปฏิบัติ 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่

1. ตำแหน่งแรกที่เยียบบนเวที
2. ตำแหน่งที่เริ่มหันเข้าที่ประทับ
3. หลังจากที่ถอยหลัง 3 ก้าว และจะหมุนตัวลงจากเวที

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

การถวายความเคารพ : ตำแหน่งแรกที่เยียบบนเวที (จุดแรก)

บัณฑิตหญิงให้ชักเท้าข้างที่ถนัดไปด้านหลังและย่อตัวลงเล็กน้อย ตัวตรง ส่วนบัณฑิตชายให้ขยับเท้าซ้ายชิดเท้าขวาและค้อมศีรษะลงเล็กน้อย หลังจากถวายความเคารพที่จุดแรกเรียบร้อยแล้ว ให้เดินต่อเนื่องไปยังจุดที่ 2 (ตำแหน่งที่เริ่มหันเข้าที่ประทับ) ได้เลย

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

การถวายความเคารพ : ตำแหน่งที่เริ่มหันเข้าที่ประทับ (จุดที่ 2)

1. หยุดและหันซ้าย 45 องศา
2. หันหน้าเข้าที่ประทับ
3. ทำความเคารพ

เมื่อทำความเคารพเสร็จแล้วก็ให้เดินต่อไปยังจุดพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีการเอางาน

ให้ยกมือขวาขึ้นเสมอกับปริญญาบัตร แขนตรง แต่ไม่เกร็งแขน ฝ่ามือตั้งฉากกับพื้น นิ้วชิดกัน กระดกข้อมือขึ้นเล็กน้อยก่อนช้อนมือเข้าไปใต้กลางปริญญาบัตร จับไว้ให้มั่นคงแล้วค่อย ๆ ดึงปริญญาบัตรออกมาพร้อมกับม้วนมือให้ปริญญาบัตรแนบกับอก จากนั้นให้ถอยหลังโดยก้าวเฉียงไปทางขาวเล็กน้อย ใช้เท้าขวานำ ตามด้วยเท้าซ้ายและเท้าขวา พร้อมทำความเคารพครั้งสุดท้าย ก่อนจะเดินลงจากเวทีไป

ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี.ค. เป็น พ.ค. 62

ติดตามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่

FB : Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FB : งานประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ : www.mjuradio.mju.ac.th

บทความที่น่าสนใจ