Pre-degree คณะนิติศาสตร์ นักกฎหมาย น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

เก่งจริง น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิต วัย 21 ปี เตรียมเรียนต่อ เนติบัณฑิตยสภา

Home / วาไรตี้ / เก่งจริง น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิต วัย 21 ปี เตรียมเรียนต่อ เนติบัณฑิตยสภา

Pre-degree เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของ ม.รามคำแหง ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือ กศน. สมัครเข้าเรียนได้ และเมื่อน้อง ๆ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนต่อในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้

น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิตสุดเก่ง จบ ป.โท อายุ 21 ปี

กล่าวคือ การเรียน Pre-degree เป็นการเรียนควบคู่กันไประหว่างระดับชั้น ม.ปลาย และปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยทำให้น้อง ๆ เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้น สำหรับคณะที่เปิดสอนในหลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะสื่อสารมวลชน โดยจะมีการเปิดรับสมัคร 2 ภาคเรียนด้วยกัน ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 สอบประมาณเดือนตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 สอบประมาณเดือนมีนาคม 

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีมหาบัณฑิตสุดเก่ง ม.รามฯ ที่เข้าเรียนในหลักสูตร Pre-degree ตั้งแต่ชั้น ม.4 พร้อมเรียนจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุ 18 ปี และล่าสุด! เธอก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อย โดยจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 นี้ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา

น้องน้ำเพชร ประวีณ์ธิดา บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง 

นักกฎหมาย อาชีพในฝันของน้องน้ำเพชร

สำหรับมหาบัณฑิตสุดเก่งคนนี้ก็คือ น้ำเพชร หรือ นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล โดยเธอได้เริ่มสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Pre-degree คณะนิติศาสตร์ ขณะเรียนอยู่ระดับ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยวัยเพียง 15 ปีเท่านั้น และเมื่อเรียนจบชั้น ม.6 เธอก็เอาหน่วยกิตที่เรียนสะสมเอาไว้ 128 หน่วยกิตมาเทียบโอนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในภาคปกติ ซึ่งก็เหลือวิชาที่ต้องเรียนเพียง 4 วิชาเท่านั้น โดยใช้เวลาในการเรียนเพียง 3 ปี ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวัยเพียง 18 ปี

และด้วยความฝันที่เธออยากจะเป็นผู้พิพากษาเหมือนกับคุณพ่อ เธอจึงได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทตอนอายุ 19 ปี ในสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในปัจจุบันเธอก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นมหาบัณฑิตใหม่ป้ายแดงสุดเก่งด้วยวัยเพียง 21 ปี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แคมปัส-สตาร์ ขอแสดงความยินด้วยจ๊ะ

น้ำเพชร ประวีณ์ธิดา

เก่งมาก! น้องน้ำเพชร ประวีณ์ธิดา มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน

เทคนิคการเรียนในแบบ มหาบัณฑิตสุดเก่ง

ทั้งนี้ น้องน้ำเพชร ยังได้บอกถึงเหตุผลของการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วยว่า เพราะที่นี่มีหลักสูตร Pre-degree ซึ่งเป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้สามารถเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่ไปกับชั้นมัธยมปลายได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยย่นระยะเวลาเรียนของเราให้น้อยลง ทำให้มีโอกาสที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้ไวและประสบความสำรเร็จได้เร็วขึ้น ส่วนที่เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะมีความสนใจในด้านกฏหมาย เนื่องจากอาชีพนักกฏหมายเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กโดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่าง

และน้องน้ำเพชรยังได้ยังบอกอีกด้วยว่า หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เรียนต่อปริญญาโททันที อาศัยความมุ่งมั่น เพียรพยายามจนสำเร็จ เทคนิคสำคัญคือการแบ่งเวลา วางแผนชีวิต น้ำเพชรเองก็ไม่ได้อ่านหนังสือตลอดเวลา มีช่วงที่เรียนและช่วงที่ผ่อนคลาย หากมีข้อสงสัยอะไรก็จะถามอาจารย์ทันที และกลับมาทบทวน หลังจากนี้ น้องน้ำเพชรได้วางแผนชีวิตว่าจะเรียนต่อเนติบัณฑิตยสภา เพื่อรอสอบผู้พิพากษาตอนอายุ 25 ปี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB : PR Ramkhamhaeng University

บทความที่น่าสนใจ