กำหนดการรับปริญญา กำหนดการวันรับปริญญา 2562 พิธีรับปริญญา

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสวนดุสิต เตรียมรับปริญญาวันที่ 17-20 มิ.ย. 62

Home / วาไรตี้ / บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสวนดุสิต เตรียมรับปริญญาวันที่ 17-20 มิ.ย. 62

ตามที่เคยมีประกาศเลื่อนเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 16-19 เม.ย. 2562 อย่างไม่มีกำหนด แต่ตอนนี้กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรออกมาแล้ว โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะจัดขึ้นในวันที่ 17-20 มิ.ย. 2562

รับปริญญา มรภ. และสวนดุสิต วันที่ 17 – 20 มิ.ย.

มีประกาศออกมาว่า พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 และมีการกำหนดวันเป็นวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

กำหนดการรับปริญญาช่วงวันที่ 17 – 20 มิ.ย. 62

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ยังไม่ได้รับปริญญาในวันที่ 16-19 เม.ย. 2562 มีรายชือดังต่อไปนี้  มรภ.เพชรบุรี, มรภ.สวนสุนันทา, มรภ.เทพสตรี, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มรภ.กาญจนบุรี  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการใหม่สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเข้ารับปริญญาในวันที่ดังต่อไปนี้

17 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา – บัญฑิตกลุ่มที่ 1-2 (รับจริง)

18 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา – บัญฑิตกลุ่มที่ 3 (รับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันรับจริง)

19 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง)

20 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันรับจริง)

ที่มา : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทความแนะนำ