CAMPUS OPINION issue36

‘มนุษย์เงินเดือน กับ เจ้านายตัวเอง’ ชาวมอเขาเลือกเป็นแบบไหน

Home / วาไรตี้ / ‘มนุษย์เงินเดือน กับ เจ้านายตัวเอง’ ชาวมอเขาเลือกเป็นแบบไหน

มีหลายคนที่อาจจะกำลังสงสัย กับทางเลือก ทางเดินของชีวิตว่าจะไปทางไหนดี ระหว่างสองคำตอบนี้ที่ให้เลือก .. ถ้าเลือกได้วัยรุ่นส่วนใหญ่เขาอยากจะเป็นอะไรกันนะ? ระหว่าง ‘เป็นมนุษย์เงินเดือน กับ เป็นเจ้านายตัวเอง’

CAMPUS OPINION

‘เป็นมนุษย์เงินเดือน กับ เป็นเจ้านายตัวเอง’

1-มิ้ว

มิ้ว-ชาลิสา ตันพิสัยไพสิฐ ปี 2 เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

“เป็นเจ้านายตัวเองค่ะ มีธุรกิจส่วนตัวดีกว่า เพราะเราสามารถมีเวลาให้กับตัวเองถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะต้องทำงานเป๊ะๆ ตลอดเราก็คงไม่มีเวลาให้กับตัวเองเท่าไหร่”

 

 

2-เฟริส

เฟริส-เมวิกรณ์ สีห์โชควิมลปี 2 เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

“มีธุรกิจของตัวเองค่ะ มันมีอิสระมากกว่า สามารถเลือกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบได้ เป็นเจ้านายตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นลูกน้องใคร ได้เป็นร้านอะไรที่เราชอบคิดว่าน่าจะสนุกดีค่ะ”

 

 

3-กระต่าย

กระต่าย-วรพิชชา สติประเสริฐปี 1 นิเทศศาสตร์จุฬาฯ

“ธุรกิจส่วนตัวค่ะ เพราะเราสามารถจัดการบริหารเองได้ตามที่เราต้องการ ไม่ต้องไปรอคำสั่ง หรือทำตามใคร”

 

 

4-น้ำแดง

น้ำแดง-ชลธร เจียมใจเมืองแก้วปี 2 อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“สำหรับคนที่จบใหม่ๆ คิดว่าเราควรจะทำเป็นมนุษย์เงินเดือนไปก่อนดีกว่าค่ะเป็นการเก็บประสบการณ์ จู่ๆ จะมีธุรกิจเลยโอกาสเจ๊งมีสูงนะ”

 

 

5-แป้ง

แป้ง-พิชญา ขันติพงษ์ปี 4 จิตวิทยา จุฬาฯ

“เลือกที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ  เพราะว่าเคยไปฝึกงานแล้วเรารู้สึกไม่ชอบงานในออฟฟิศนะ อยากมีธุรกิจที่ ทำงานที่บ้านก็ได้ไม่ต้องวุ่นวายค่ะ”

 

 

6-ถิงถิง

ถิงถิง-ศศิ ปิยชาติโชติกุลปี 4 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“ถ้าเพิ่งจบก็คงทำงานในออฟฟิศไปก่อน เพราะว่า เราก็ยังคงไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ถ้าเราจะเรียนรู้เอง ในวันนึงถ้าเราล้มมันจะเจ็บมาก แต่ถ้าเราไปเรียนรู้ของเขาก่อนค่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไป แล้วค่อยไปมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังไม่สายค่ะ ”

 

 

 

นิตยสาร Campus Star V.36

IMG_3678