การจัดการ คณะบริหาร เรียนอะไรดี

เรียนการจัดการ ทำงานอะไรได้บ้าง ? มหาลัยที่เปิดสอนการจัดการ

Home / วาไรตี้ / เรียนการจัดการ ทำงานอะไรได้บ้าง ? มหาลัยที่เปิดสอนการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ เมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้ว จะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง โดยรวมแล้วน้อง ๆ จะมีทักษะการจัดการที่ดี มีความมั่นใจ เป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบมีแบบแผน สามารถทำงานได้ทั้งขององค์กรภาครัฐ และเอกชน อ่านบทความ เรียนการจัดการ ทำงานอะไรได้บ้าง คนที่สนใจด้านนี้ลองอ่านแล้วพิจารณา ให้เป็นอีกทางเลือกกัน บอกเลยว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

เรียนการจัดการ ทำงานอะไรได้บ้าง ?

การจัดการเป็นการเรียนที่ต้องใช้ความรู้จากหลาย ๆ สาขาวิชา เพราะผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในด้านการบริหารบุคคล เรียนรู้กลยุทธ์ที่ต้องใช้ในบริษัทคู่แข่ง บริหารงานภายในบริษัท บริหารคน การการทำงานเป็นทีม ส่วนมากแล้วก็จะเป็นหนึ่งในสาขาของคณะบริหาร ซึ่งก็แล้วแต่มหาลัยนั้น ๆ ว่าจะจัดแบ่งสาขาอย่างไรด้วย ถ้าถามว่า เรียนจบการจัดการแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ก็พอจะสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

เรียนการจัดการ ทำงานอะไรได้บ้าง

งานที่คนเรียน การจัดการ ทำได้

 • งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร นักบริหาร นักธุรกิจ
 • งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
 • งานด้านที่ปรึกษาขององค์กร
 • พนักงานธนาคาร บริการทางด้านการบัญชี เปิดปิด บัญชี ให้บริการทางการเงิน
 • นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ ทางด้านผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
 • งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้ (นักวางแผนกลยุทธ์)
 • บริษัทนำเข้า-ส่งออก และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างไทย และประเทศต่าง ๆ
 • การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
 • ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ/ พนักงานในธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 • เจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้า นักเจรจาต่อรองธุรกิจ
 • พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ตัวแทนขนส่งสินค้า ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

เรียนการจัดการ ทำงานอะไรได้บ้าง

ตัวอย่าง รายชื่อมหาลัย ที่สอนเกี่ยวกับการจัดการ

 • คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาลัยการจัดการ – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการ /สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะการบัญชีและการจัดการ – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา – มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ – มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทความแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา