ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรนักลงทุน เรียนออนไลน์

แจกหลักสูตรนักลงทุน หลักสูตรออนไลน์ มีใบประกาศ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Home / วาไรตี้ / แจกหลักสูตรนักลงทุน หลักสูตรออนไลน์ มีใบประกาศ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ” เรียนในรูปแบบ SET e-Learning อัดแน่นเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน , แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step บทความ ” แจกหลักสูตรนักลงทุน เรียนออนไลน์ ออกวุฒิบัตร e-Certification ได้ทันที”

SET แจกหลักสูตรนักลงทุน เรียนออนไลน์

ข้อดีของการเรียน คือ ครอบคลุมความรู้ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงขั้นสูง ทั้งเรื่องวางแผนการเงิน การลงทุนหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้ แบ่งเป็นบทเรียนย่อย ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ มีแบบทดสอบวัดความรู้ ก่อนและหลังการเรียนในแต่ละหลักสูตร มีระบบติดตามผลการเรียน ตรวจสอบผลการทดสอบ และออกวุฒิบัตร e-Certification ได้ทันที รองรับการใช้งานอุปกรณ์หลากหลาย สามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้หลายอุปกรณ์ทั้ง PC Notebook และ Mobile devices

แจกฟรีหลักสูตรนักลงทุน หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรนักลงทุน เรียนออนไลน์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 1. WMD1001- เงินทองต้องวางแผน
 2. WMD1201- วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน
 3. WMD1202- วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า
 4. วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม
 5. INV101หลักการลงทุน
 6. INV102 การลงทุนในหุ้น
 7. FDD1001 ครบเครื่องเรื่องลงทุน
 8. MFD1001 ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่
 9. MFD1401 รอบรู้ลงทุน LTF & RMF
 10. EQD1001 ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่ 
 11. DRD1001 ลงทุนอนุพันธ์ฉบับมือใหม่ 
 12. EQD1101 ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน 
 13. MFD1301 สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY 
 14. EQD1002 ลงทุนหุ้นออนไลน์ ง่ายแค่คลิก 
 15. EQD1102 ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน 
 16. DRD1002 ลงทุนอนุพันธ์ออนไลน์ ง่ายแค่คลิก
 17. EQD1103 ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค
 18. DRD1401 รอบรู้ลงทุน SET50 & Stock Futures 
 19. DRD1201 รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Futures 
 20. DRD1202 รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Options
 21. DRD1101 ลงทุนอนุพันธ์มั่นใจ ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค 
 22. MFD1402 รอบรู้ลงทุน REITและกองทุนรวมโครงสร้าง
 23. OTD1401 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 24. EQ201 Stock Screening & Sector Analysis 
 25. EQD1501 ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง : มือใหม่ลงทุน 
 26. DBD1001 ลงทุนตราสารหนี้ฉบับมือใหม่ 
 27. FDD1301 ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน 
 28. DRD1402 รอบรู้ลงทุน TFEX Gold-D
 29. EQ203 Company Analysis in Practice
 30. WFD1403 รอบรู้ลงทุน ETF 
 31. EQ301 Advanced Sector Analysis เจาะลึกหุ้นดีใน 
 32. ESD1001 Entrepreneurial Mindset
 33. ESD1002 Pitching Technique 
 34. BMD1001 Design Thinking 
 35. BMD1002 Lean Canvas 
 36. BMD1003 Lean Startup 
 37. BMD1004 Digital Marketing 
 38. EFD1001 Introduction for Fundraising 
 39. EFD1002 Fundraising for Seed and Early 
 40. EFD1003 Fundraising for Growth
 41. EFD1004 Alternative Fundraising and Exit 
 42. DWD1001 ลงทุน DW ฉบับมือใหม่ 
 43. DPD1001 ลงทุน DR ฉบับมือใหม่ 
 44. MFD1501 ห้องเรียนกองทุนรวม The Series 
 45. WMD1101 หมดหนี้มีออม 
 46. WMD1401 วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน 

ตัวอย่างการเรียน

หลักสูตรนักลงทุน เรียนออนไลน์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.set.or.th 

ที่มา https://teen.mthai.com