University World การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

9 มหา’ลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017

Home / วาไรตี้ / 9 มหา’ลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017

อีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Times Higher Education (THE) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้ทำการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (World University Rankings 2016-2017) ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันแล้ว ที่ Times Higher Education ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยถึง 980 อันดับ (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียงแค่ 800 อันดับเท่านั้น) จาก 79 ประเทศทั่วโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017

9 มหา'ลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017

สำหรับระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education (THE) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ในการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (World University Rankings 2016-2017) ประกอบด้วย 5 ด้านด้วยกัน ดังนี้

9 มหา'ลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017

1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย

3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง

4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ

5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยแห่งไหนติดอันดับในปีนี้บ้าง เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในปีนี้ลำดับที่ 1-10 จะเป็นของมหาวิทยาลัยแห่งใดบ้าง?

9 มหา'ลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017

ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยของไทยในปีนี้ มี 9 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับเข้ามาในการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (World University Rankings 2016-2017) มีดังนี้

อันดับที่ 501-600 มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับที่ดีที่สุด

อันดับที่ 601-800 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

อันดับที่ 601-800 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

อันดับที่ 601-800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว ที่ มจธ. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังเคยติดอันดับ 601-800 ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (World University Rankings 2015-2016), อันดับ 351-400 ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2014-2015 (World University Rankings 2014-2015), อันดับ 301-351 ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2013-2014 (World University Rankings 2013-2014) และอันดับ 351-400 ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2012-2013 (World University Rankings 2012-2013) อีกด้วย และในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังติดอันดับที่ 75 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจากนวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น…. สุดยอดไปเลยเนอะ

อันดับที่ 601-800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

อันดับที่ 801+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับเป็นต้นมา

อันดับที่ 801+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากเดิมเคยติดอันดับที่ 601-800 ในปีที่ผ่านมา

อันดับที่ 801+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นับเป็นครั้งแรก ที่ สจล. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ และในปีนี้ สจล. ยังติดอันดับที่ 67 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจาก นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นอีกด้วย

อันดับที่ 801+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากเดิมเคยติด อันดับ 601-800 ในปีที่ผ่านมา

 ——————————————————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

——————————————–

ข้อมูลจาก
http://p-dome.com/
https://www.timeshighereducation.com/

ภาพจาก
https://twitter.com/THEworldunirank/
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.timeshighereducation.com/news/