การสอบ

ความหมายของการสอบ ในรูปแบบต่างๆ – การประเมินผลการศึกษา

Home / วาไรตี้ / ความหมายของการสอบ ในรูปแบบต่างๆ – การประเมินผลการศึกษา

ความหมายของการสอบ – ทุกคนมักล้วนผ่านการทดสอบในรูปแบบต่างๆ เราเริ่มสอบกันตั้งแต่ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย การสอบเข้าทำงาน ล้วนเป็นเหมือนการแข่งขันเพื่อให้ได้มาของความเป็นอันดับหนึ่ง การสอบ คือ การทดสอบให้รู้ว่าเรามีความรู้หรือความสามารถมากน้อยแค่ไหน

ความหมายของการสอบ ในรูปแบบต่างๆ

สอบ O-NET คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความคิดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อนำผลสอบไปประกอบการจบการศึกษาและวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบ GAT PAT คือ การสอบเพื่อที่จะเอาคะแนนไปวัดผลเพื่อจะศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ของมหาลัยต่างๆ

  • GAT คือ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
  • PAT คือ การทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้านของวิชาชีพนั้นๆ

สอบ กพ คือ การสอบคัดเลือกบุคคลในวุฒิการศึกษา ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท เพื่อที่จะเป็นตัวนำทางเข้ามาทำงานกับหน่วยงานราชการ เมื่อสอบ กพ ผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพหรือจนกว่าจะมีประกาศว่ายกเลิกการวัดผลของ กพ

สอบ TOEIC คือ การสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อสอบ TOEIC เพื่อที่จะเป็นตัวนำทางเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กฟผ การบิน การเงิน การโรงแรม และบริษัทต่างชาติ เป็นต้น

สุดท้ายการสอบเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเราจะควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสอบผ่านและมีความรู้ความสามารถที่นำไปใช้กับการทำงานไม่ว่าจะเป็น ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือจนกระทั่งฟรีแลนซ์

บทความที่เกี่ยวข้อง