ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ เด็กเก่ง

สุดยอด! โรงเรียนราชินีบูรณะ แชมป์ภาษาไทยยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศ

Home / วาไรตี้ / สุดยอด! โรงเรียนราชินีบูรณะ แชมป์ภาษาไทยยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศ

โรงเรียนราชินีบูรณะ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (พระพันปีหลวง) ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และโปรดเกล้าให้ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร เป็นผู้แทนพระองค์มาเปิดโรงเรียน พร้อมกับ พระราชทานนามว่า “ราชินีบูรณะ”  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2462 และได้มีการพัฒนาตลอดเรื่อยมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2538 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2538 และวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ และเมื่อ พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา เสด็จมาพระราชทานทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ แก่นักเรียนในพระอุปถัมภ์ เป็นต้น

นร. โรงเรียนราชินีบูรณะ ลายมือสวยที่สุดของไทย

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ปัจจุบัน โรงเรียนราชนิชีบูรณะ มีนายสุริยา ชิณณะพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คนที่ 14 จากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนให้แก่นักเรียนมาตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ซึ่งสามารถเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศต่างๆ ทางด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม วรรณคดีไทย จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความโดดเด่นทางวิชาการและภาษาไทย ที่ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในอักษรไทย ภาษาไทย การเขียน การอ่าน และการแสดงที่ใช้ในการสื่อด้านภาษาไทย อันเป็นอัตลักษณ์ของเราชาวราชินีบูรณะ

ล่าสุด!! คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลระดับยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยชาติประจำปี 2560 และสิ่งที่ทำให้คณะผู้บริหาร ครูภาษาไทย จากโรงเรียนราชินีบูรณะภาคภูมิใจอีกครั้งก็คือ…

ผลงานของ ด.ญ.อรชา โชคนิรันดรสุข อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ โครงการนักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นแชมป์ระดับประเทศด้านลายมือ (นักเรียนที่มีลายมือไทยสวยที่สุดในประเทศไทย)

โรงเรียนราชินีบูรณะ

นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยว่า เราจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยที่ดีเยี่ยม พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำไปใช้ในชีวิต เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำสู่มาตรฐานสากล และด้วยวิสัยทัศน์นี้ เราจะมุ่งเน้นที่ผู้ให้ คือ “ครู” เรามีครูภาษาไทยที่เก่ง เป็นอันลักษณ์ของราชินีบูรณะ ครูกลุ่มนี้จะสร้างสรรค์เด็กออกมาให้เป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการการศึกษาโดยเฉพาะ ด้านการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง สวยงาม และเป็นต้นแบบของราชินีบูรณะ ในอนาคตเราจะสร้างอักษรเฉพาะของราชินีบูรณะ จากนักเรียนและครูของเราให้สอดรับกับวัฒนธรรม บนอัตลักษณ์ทวารวดี ที่ถูกต้อง

ทางด้าน ด.ญ.อรชา โชคนิรันดรสุข อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กล่าวว่า ชอบในการเขีบนภาษาไทย การเขียนภาษาไทยทำให้มีสมาธิ และที่สำคัญ ได้ดูข่าวพบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ท่านได้ตรัสเสมอถึงภาษาไทยและอนุรักษ์ จึงอยากดำเนินลอยตาม จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้มาเขียนภาษาไทย สนใจภาษาไทยมากขึ้น ทุกวันนี้ภาษาไทยเราผิดเพี้ยนไปเยอะ อยาก ให้เพื่อนๆ น้องๆ มาร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย พยัญชนะไทย 44 ตัว ซึ่งในแต่ละตัวนั้นมีเสน่ห์แฝงอยู่

โดยในขณะที่ ครูผู้สอนภาษาไทย อย่าง น.ส.ราตรี จาตุรัส กล่าวว่า การคัดสรรเด็กที่จะมาเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และสวยนั้นไม่ง่าย เพราะภาษาไทยทั้ง 44 ตัวนั้น มีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีโค้ง มีหัก มีหัว มีปาก มีหาง และรวมถึงวรรคตอน ดังนั้นบางคนเขียนสวย แต่ผิด เขียนถูกแต่ไม่สวย ต้องนำเด็กเหล่านี้ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่ยังไม่ได้เจียรนัย มาเจียรนัยเสียก่อน

ส่วนตัวเราชอบภาษาไทยจึงอยากให้นักเรียนของเรารักและชอบภาษาไทยสืบทอดอัตลักษณ์ของราชินีไว้ อนาคตเราจะสร้างตัวอักษรของราชินีในรูปแบบและความเป็นทวาราวดี วันนี้เราสอนให้ลูกลูกได้รู้จัก และฝึกฝนการคัดภาษาไทย เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลัก และส่งนักเรียนของเราไปแข่งขันทักษะภาษาไทยในทุกมิติที่มีกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวเนื่องกับภาษาไทยทุกครั้งที่ออกไปทำการแข่งขันนักเรียนของราชินีได้รับรางวัลกลับมาทุกครั้ง ทำให้เรารวมถึงสถาบันเกิดความภาคภูมิใจและเป็นหัวใจของการเรียนและการสอนภาษาไทยของโรงเรียนราชินีบูรณะแห่งนี้สืบไป

ที่มา : www.matichon.co.th