hormones 3 the final season ดาราวัยรุ่น นักแสดงฮอร์โมน มหาวิทยาลัย

มาดูกัน! นักแสดง Hormones 3 The Final Season จริงๆ แล้วเรียนที่ไหน?

Home / วาไรตี้ / มาดูกัน! นักแสดง Hormones 3 The Final Season จริงๆ แล้วเรียนที่ไหน?

‘Hormones 3 The Final Season’ ซีรีย์ตีแผ่ชีวิตวัยรุ่นช่วงมัธยม ซึ่งมีนักแสดงวัยรุ่นมาร่วมแสดงกันมากมาย จริงๆ นักแสดงที่รับบทเล่นนั้นหลายๆ คนในชีวิตจริง ไม่ได้เป็นเด็กมัธยมแบบที่เห็นกันในเรื่อง บางคนก็กำลังเรียนมหาลัย ใกล้จะจบเป็นพี่บัณฑิตแล้วก็มี

ตัวจริงนักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน?

 

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

1.เบลล์-เขมิศรา พลเดช หรือ ก้อย Hormones 3 The Final Season

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ) หรือ British And American Studies (BAS)

IG:@kemisarap

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

2.ฝน-ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล  หรือ ดาว Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

IG @sananthachat

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

3.ฟรัง นรีกุล เกตุประภากร   หรือ ออย   Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

IG:@frungnarikunn

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

4.แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ หรือ ขนมปัง  Hormones 3 The Final Season

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคอินเตอร์

IG: @nichaphatc

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

5.แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์ หรือ นนท์  Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

IG: @bank_thiti

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

6.เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธ์ภิญโญ หรือ ซัน นักร้องนำ วง See Scape  Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IG: @jamyjamess

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

7.โรเล็กซ์ จิรายุส ขาวใบไม้ หรือ โรบอต   Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

IG: @rolexjirayus

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

8.แพรว นฤภรกมล ฉายแสง  หรือ  ส้มส้ม  Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน บอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม

IG:@narupornkamol

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

9.เหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง    หรือ เจน  Hormones 3 The Final Season

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IG: @thanaerngnin

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

10.พี สาริษฐ์ ตรัยเลิศวิเชียร หรือ บอส   Hormones 3 The Final Season

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

IG : @peatrs

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

11.ต้นหน ตันติเวชกุล  หรือ เภา  Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ระดับชั้น ม.5

IG: @toncrossbody

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

12.คลอดีน อทิตยา เครก  หรือ  มะลิ Hormones 3 The Final Season

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนศรีวิกรม์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

IG: @claudineacraig

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

13. ปีโป้ ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์ หรือ เฟิสต์   Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาโรงเรียนมัธยม เซนต์ ฟรานซิส เมโธดิสท์ – สิงคโปร์ (St.Francis Methodist School)

IG: @nutchapanp

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

14.นน ชานน สันตินธรกุล รับบทเป็น เน็ท  Hormones 3 The Final Season

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะการผลิตสื่อภาพยนตร์ (Film Production) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol International College (MUIC)

IG: @nonkul

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

15.สกาย วงศ์รวี นทีธร   หรือ พละ  Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

IG:@skywongravee

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

16.กุ๊กไก่ ภาวดี คุ้มไพศาล หรือ เยลลี่   Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษา ปี4 สาขาวิชาภาพยนตร์ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

IG: @cookcucu

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

17.ก้อย อรัชพร โภคินภากร  หรือ ดิว  Hormones 3 The Final Season

กำลังศึกษาอยู่ที่คณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IG @goyyog

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

18.น้ำตาล วิภาดา พิศาลบูรณะ หรือ แอล Hormones 3 The Final Season 

กำลังศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IG: @tarnwi

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

19.เจเจ แดน พฤกษ์พยุง  หรือ เรียว มือกลอง วง See Scape  Hormones 3 The Final Season    

กำลังศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ

IG: JJDanofficial

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

20. ข้าวปั้น ธีธัช รัตนศรีทัย   

กำลังศึกษาโรงเรียน สาธิต มศว.

IG:@pun_ttatchh

ตัวจริง นักแสดง Hormones 3 The Final Season เรียนที่ไหน? มาดูกัน

 21.ภีม- ธนบดี ใจเย็น หรือ เต้อ  ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 3

การศึกษา เคยเรียนที่ โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี (RIS International school) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IG : @pmpeem

ขอบคุณรูปภาพจากอินสตราแกรมดาราทุกคน >.<