การประกวด นางนพมาศ ลอยกระทง

งานประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ และแข่งประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)

Home / กิจกรรม / งานประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ และแข่งประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2563 ด้วยการจัดงานประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ และการแข่งขันประดิษฐ์กระทง พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการประกวดได้ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคาร 11 และลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลอยกระทงไหนดี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญร่วมชมการประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ และแข่งประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)

รายละเอียด

การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ

ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3iBUShO หมดเขตรับสมัครในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500

ส่วนการประกวดจะมีขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)

ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ผู้สนใจส่งผลงานกระทงประดิษฐ์เข้าแข่งขัน โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3lkLtgj หมดเขตรับสมัครในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500

ส่วนการประกวดจะมีขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา