จิตอาสา มมส

นิสิตจิตอาสา ม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ลุยกิจกรรม ห่มหนาวแดนอีสาน ปีที่ 5 จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย

Home / กิจกรรม / นิสิตจิตอาสา ม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ลุยกิจกรรม ห่มหนาวแดนอีสาน ปีที่ 5 จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจต้านภัยหนาว ห่มหนาวแดนอีสาน มมส ปีที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ภายใต้การขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมในช่วงฤดูหนาว ในเขตพื้นที่ของภาคอีสาน ตามแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

นิสิตจิตอาสา ม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ลุยกิจกรรม

ห่มหนาวแดนอีสาน ปีที่ 5 จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาร่วมใจต้านภัยหนาว ห่มหนาวแดนอีสาน มมส ปีที่ 5 ได้ลงพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

มีจิตอาสา 904 บุคลากร และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยในวันแรกเดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจาน บ้านหนองจาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อมอบทุนการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่ชุมชนและนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียนและชุมชนหนองจาน กิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และได้จัดเตรียมแปลงผัก เพื่อทำเป็นแปลงเกษตรประจำโรงเรียน โดยได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อเตรียมตัวปลูกเป็นโครงการอาหารกลางวัน

วันที่สองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจตุปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และเดินทางต่อไปยัง ศูนย์เยาวชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ไทดำ ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน ซ่อมแซมกังหัน จัดทำซุ้มทางเข้า ซุ้มสวนหม่อน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทดำ กิจกรรมย้อมสีเครื่องประกอบพิธีกรรมกินปาง และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและนักเรียน

และในวันสุดท้าย ได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เยาวชนไทดำนาป่าหนาด มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับชุมชนและนักเรียนสร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารจัดเลี้ยงชาวค่าย ชุมชน และนักเรียน จากกลุ่มเสบียงบุญ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ผ้าห่มคลายหนาว อุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค-บริโภค จากผู้ใหญ่ใจดี อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พี่น้องจิตอาสาที่ทราบข่าว และมีความประสงค์ร่วมบริจาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้