จุฬา ละครเวที

ละครเวที ผลงานนิสิต วิศวฯ จุฬาฯ ตอบโจทย์ความลงตัว ศิลปะกับเทคโนโลยี

Home / กิจกรรม / ละครเวที ผลงานนิสิต วิศวฯ จุฬาฯ ตอบโจทย์ความลงตัว ศิลปะกับเทคโนโลยี

เป็นครั้งแรกที่นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมตัวกันสร้างผลงานละครเวทีทรงคุณค่า เรื่อง The NEVERLASTING : ประตูนิมิต ชีวิตนิรันดร์ ละครแนวนักสืบที่จะร่วมกันค้นหาความสำเร็จ เพราะในโลกที่การได้รับขานชื่อว่าประสบความสำเร็จ คือหนทางแห่งการผ่านไปสู่ “ประตูนิรันดร์” ผู้คนต่างแข่งขันกันเป็นที่สุดในแต่ละด้าน เพื่อที่จะได้รับการจดจำไปตลอดกาล

ละครเวที ผลงานนิสิต วิศวฯ จุฬาฯ

แม้หลายคนจะไม่เชื่อว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถผลิตผลงานละครที่เป็นความชำนาญเฉพาะกลุ่มได้ แต่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลับไม่ย่อท้อ ผลิตผลงานละครได้เป็นที่จดจำของคนดู และได้รับการยกย่องว่า หนึ่งผลงานละครเวทีที่สร้างความประทับใจให้กับคนดู โดยตัวแทนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานละครเวที “เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีกับศิลปะ เป็นส่วนผสมที่กลมกล่อม”

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีเรื่องนี้กว่า 14 เดือน โดยให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการตั้งแต่ก่อนเริ่มผลิตด้วยการสำรวจความต้องการของนิสิตทั้งหมดในคณะ รวมถึงการออกแบบเสื้อผ้า และฉากประกอบการแสดง โดยทีมงานทั้งหมดได้ทุ่มเทในการศึกษาค้นคว้า และหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีผนวกเข้ากับเทคโนโลยี

นายภูดิศ ศิริรัตน์มงคล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานโครงการ ละครเวทีโอกาสครบรอบ 11 ทศวรรษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การทำละครเวทีครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจ มาจากความสนใจของคนสังคม โดยทีมงานได้ระดมความคิดเห็น และพบว่า เรื่องความสำเร็จ ถูกพูดถึงกันมากในสังคม จึงหยิบยกเอาเรื่องความสำเร็จมานำเสนอในหลายมุมมอง เพื่อให้คนดูได้เห็นถึงมิติถึงความสำเร็จของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป

ซึ่งการทำละครเวทีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งนี้ มองว่าความสำเร็จ คือสิ่งที่ได้ทำในเรื่องที่ไม่ถนัด จนได้รับการยอมรับ ทีมงานทุกคนมีความอดทนและพยายาม สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้จะมีละครเวทีเรื่องที่สองอย่างแน่นอนเพราะการตอบรับอย่างดีของคนดูทำให้เป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนผลิตผลงานละครเวทีคุณภาพเรื่องต่อไปอีก

ผลงานละครเวทีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ ณ HALL OF INTANIA คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจากความสำเร็จที่ได้รับการตอบรับจากคนดูเป็นอย่างดี ต้องคอยติดตามดูว่า อาจจะมีละครจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องที่ 2 เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ภูดิศ ศิริรัตน์มงคล ประธานโครงการ