พานดอกไม้ พานไหว้ครู มมส ไหว้ครู

บรรยากาศงานไหว้ครู MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – MSU มมส.

Home / กิจกรรม / บรรยากาศงานไหว้ครู MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – MSU มมส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดงานไหว้ครู เราได้นำภาพบรรยากาศในงานมาฝาก ภาพถ่ายจาก MBS Mahasarakham University (New campus) พานไหว้ครูที่นิสิตได้ร่วมใจกันทำออกมานั้น มีทั้งความสวยงาม และไอเดียที่สร้างสรรค์กันจริงๆ – ภาพบรรยากาศงานไหว้ครู MBS –

ภาพบรรยากาศงานไหว้ครู MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพถ่ายจาก MBS Mahasarakham University (New campus)

มมส. วันไหว้ครู

ภาพถ่ายจาก MBS Mahasarakham University (New campus)

บรรยากาศงานไหว้ครู

งานไหว้ครู58-MBS-(4)

ภาพบรรยากาศงานไหว้ครู MBS

พานไหว้ครู

พานดอกไม้

ภาพบรรยากาศ งานไหว้ครู MBS

ภาพบรรยากาศ งานไหว้ครู MBS

งานไหว้ครู58-MBS-(7)

พานไหว้ครู

งานไหว้ครู58-MBS-(8)

พานไหว้ครู

งานไหว้ครู58-MBS-(10)

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Facebook