กิจกรรมการศึกษา ฝังเข็ม สาธิต

ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมสาธิต ฝังเข็ม คลายหนาว ภูมิปัญญาจีน

Home / กิจกรรม / ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมสาธิต ฝังเข็ม คลายหนาว ภูมิปัญญาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมสาธิตการฝังเข็มคลายหนาวด้วยภูมิปัญญาจีนโบราณ ปรับสมดุลร่างกายสู้อากาศหนาวที่สุดในรอบ 3 ปี พร้อมชม “หลักสูตรการแพทย์แผนจีนอินเตอร์” ปริญญา 2 สถาบัน หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ‘วิทยาลัยการแพทย์จีนปักกิ่ง’

แผนที่ กิจกรรม ฝังเข็ม คลายหนาวด้วยภูมิปัญญาจีนโบราณ

map-rangsit-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82-22

ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ มีรถบริการรับ – ส่งสื่อมวลชน ณ บริเวณลานจอดรถ บีทีเอสหมอชิต ทางออก 4 ล้อหมุนเวลา 09.00 น. โดยสื่อมวลชนโปรดประสานงานที่คุณสลิล (มิกกี้) หมายเลข 08-1636-6891

กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน

10.00 – 10.30 น.                     สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง

                                                เจาะ “หลักสูตรแพทย์แผนจีนอินเตอร์” มธ.

10.30 – 11.30 น.                     สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษ

                                                รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. ให้ข้อมูล

                                                1.  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการพัฒนาสาธารณสุข

                                                นายจักรี ตั้งเทียนชัยชนะ แพทย์แผนจีนประจำคลินิกการแพทย์ผสมผสาน

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. ให้ข้อมูล

                                               1. ความสำคัญของศาสตร์การแพทย์แผนจีน และความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

     2. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจีนในการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

     3. จุดเด่นและรายละเอียดของหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต

      4. หลักทางการแพทย์แผนจีนในการฟื้นฟู และรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ
(แสดงตัวอย่างการฝังเข็ม)

11.30 –12.00 น.                    สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศคลินิกการแพทย์ผสมผสานพร้อมทดลองฝังเข็ม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

12.00 –12.30 น.                    สื่อมวลชนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

                                              พร้อมเสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ : มีรถตู้ บริการรับ-ส่งสื่อมวลชน ณ บริเวณลานจอดรถ บีทีเอสหมอชิต ทางออก 4 ล้อหมุนเวลา 9.00 น.


รายละเอียดการให้ข้อมูลสื่อมวลชน

A: ผู้ให้ข้อมูล

1. รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.
2. นายจักรี ตั้งเทียนชัยชนะ แพทย์แผนจีนประจำคลินิกการแพทย์ผสมผสาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.

B: ประเด็นในการให้ข้อมูล

1. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการพัฒนาสาธารณสุข
2. ความสำคัญของศาสตร์การแพทย์แผนจีน และความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
3. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจีนในการพัฒนาหลักสูตร “แพทย์แผนจีนบัณฑิต”
4. จุดเด่นและรายละเอียดของหลักสูตร “แพทย์แผนจีนบัณฑิต”
5. หลักทางการแพทย์แผนจีนในการฟื้นฟู และรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ (แสดงตัวอย่างการฝังเข็ม)

C: เอกสารประกอบในการให้ข้อมูล

1. เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

D: กำหนดการ วัน/เวลา: วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 / 10.00 – 12.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

E: ข้อมูลสื่อมวลชน สื่อมวลชนการศึกษา / สุขภาพ
F: สถานที่จัดงาน หมายเลข 22**