issue54 การรณรงค์ กิจกรรมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วันงดสูบบุหรี่โลก

ม.เชียงใหม่ กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”

Home / กิจกรรม / ม.เชียงใหม่ กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างให้ประชาคมโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิษภัยของการสูบบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระจายความรู้สู่ประชาชนอย่างจริงจัง

Tobacco – a threat to development

ความเป็นมากิจกรรม

31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาคมโลกได้เห็นความสำคัญของพิษภัยของการสูบบุหรี่ ทั้งต่อผู้สูบเองและคนรอบข้างที่สูดเอาควันเข้าไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ มากมาย ตลอดจนการใช้ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากการที่ประชากรที่ใช้แรงงาน เจ็บปวย และเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร เป็นต้น

เป้าหมายของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญในปีนี้ บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco – a threat to development) เป้าหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงตระหนักถึงอันตรายและโทษของการสูบบุหรี่ นอกจากนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ และมะเร็งในระบบต่างๆ ของร่างกาย

กิจกรรมลงพื้นที่

แบ่งออกเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติของคณะฯ ร่วมเดินแจกแผ่นพับ สติ๊กเกอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศบริเวณถนนคนเดิน (วันอาทิตย์) จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 จัดโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภายในงานได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ออกบูธให้คำแนะนำและปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ตลอดจนนำผลงานทางด้านวิจัย/นวัตกรรมมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นเดินทางไปให้ความรู้ รวมทั้งเดินรณรงค์เชิญชวนให้ลด ละ เลิกบุหรี่แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณตลาดวโรรส โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ประโยชน์ที่ได้รับ และความรู้สึก

หลังการร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ” KNoW SMoKING ” รู้ทันควัน

เบิ้ล-วิรศักดิ์ พรมบุตร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการทำหน้าที่เป็นเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนเยาวชน รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เท่ได้โดยไม่ต้องไปสูบบุหรี่ ปกติตนเองเป็นคนไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว จะออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง เพราะการสูบบุหรี่มีแต่ผลเสีย ทำให้แก่เร็ว แถมยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและอีกหลายๆ โรค สำหรับใครที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่อยากให้ใช้วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเริ่มต้นที่ดี ค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ วันละเล็ก วันละน้อย สุดท้ายก็จะเลิกได้ หรือหากใครต้องการหาที่ปรึกษาในการเลิกบุหรี่โทรสายด่วน 1600 ได้ครับ”

แม็คกี้-อัครวินท์ ไชยยัง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 “การสูบบุหรี่สำหรับคนรุ่นใหม่นั้นไม่ได้ทำให้คุณดูเท่อย่างที่คิดเลยนะครับ ควรหากิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างอื่นดีกว่า เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือ กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คนที่สูบบุหรี่และคิดจะเลิก เรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนครับ บุหรี่มีแต่ให้โทษแก่ร่างกาย ไม่เพียงให้โทษแก่ผู้ที่สูบ แต่ยังส่งผลให้ผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยครับ”

ใบเฟิร์น-เบญญาภา วิริยพัฒนากูล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 “ความรู้สึกหลังเข้าร่วมโครงการ คือ รู้สึกว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องรักตัวเอง ต้องรักในสุขภาพให้มาก เราในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ และที่สำคัญจะก้าวไปเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคตอันใกล้นี้ มีหน้าที่ในการช่วยกันลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ อัตราการเสียชีวิตจากโรคปอด โรคถุงลมโป่งพองก็จะลดน้อยลง อยากมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพใจที่สดชื่น ควรลด ละ เลิกบุหรี่ ส่วนใครที่กำลังตัดสินใจเลิกบุหรี่ขอร่วมเป็นกำลังใจให้เลิกได้สำเร็จ เพื่อตัวคุณเอง เพื่อครอบครัวนะคะ”

ข้อคิดจากนักศึกษาพยาบาล และฝากถึงน้องๆ ที่สนใจคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

“ชีวิตนักศึกษานั้น หลายคนคงคิดถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความท้าทายต่างๆ มากมาย ทุกคณะ วิทยาลัย หรือแม้แต่สาขาต่างๆ ย่อมมีความท้าทายที่แตกต่าง คณะพยาบาลศาสตร์ก็เช่นกัน ความท้าทายของเราอาจไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียน การทำกิจกรรม หรือการพบปะกับผู้คนมากมาย แต่ความท้าทายสำหรับนักศึกษาพยาบาล คือการเรียนและการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ที่กำลังมีปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพ ทั้งทางกาย จิตใจ การดูแลตั้งแต่การวางแผนครอบครัว ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเชื่อได้เลยว่า มีเพียงไม่กี่คณะที่จะได้ทำเรื่องท้าทายแบบนี้ ดังนั้น นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จึงถูกหล่อหลอมให้รู้จักเข้าใจ ดูแล และบริการด้วยหัวใจ หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์แล้วย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าถึงความแตกต่างและความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลของเราแน่นอน

ถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ การเตรียมตัวในการเข้าศึกษาในคณะไม่ได้มีความแตกต่างในการเข้าศึกษาในสาขาอื่นใด น้องๆ ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้พื้นฐานให้ดี ซึ่งแน่นอนว่า คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเรียนการสอนส่วนหนึ่งจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นแล้ว ความรู้พื้นฐานในระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีมากพอสมควร และอีกอย่างหนึ่งเป็นการเตรียมใจ คือ เตรียมจิตใจที่ตั้งมั่นในการเรียน หากใจเรามุ่งมั่นแล้ว ถึงแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ย่อมผ่านพ้นได้ปัญหาได้ การเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้มีเพียงแต่การจับเข็มฉีดยา แต่เราต้องเรียนให้ครอบคลุมในทุกศาสตร์ของการพยาบาล แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วทุกสิ่งย่อมผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน”

..นายจรูญ เนตาสิทธิ์ (อั๋น) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.54

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR