issue53 การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนตุลาคม 2560

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนตุลาคม 2560

CAMPUS EVENT OCTOBER 2017

ประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “G-con 2018”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “G-con 2018” หัวข้อ “AgriTech , TravelTech” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 490,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถาม คุณปูปู้ 081-920-7683 FB : gconbygistda

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง “ใจภักดิ์”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561 หัวข้อเรื่อง “ใจภักดิ์” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำสำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-356-0466-70 ต่อ 3010, 3018, 2045 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกวด “Asia Young Designer Award 2017”

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักศึกษาสถาปัตย์ และออกแบบภายใน ส่งผลงานเข้าน่วมการประกวด “Asia Young Designer Award 2017” หัวข้อ “YOU FOR TOMORROW. Future Living, As Envisioned Today” ชิงรเงินรางวัล พร้อมเดินทางไปร่วมกิจกรรม Learning Program ที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมีเงื่อนไข ผู้เข้าประกวดประเภท Architecture จะต้องเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปีที่ 3 ขึ้นไป และประเภท Interior Design จะต้องเป็นนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป ปิดรับผลงานวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถาม FB : YoungDesignerThailand

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2560 ติดต่อสอบถาม กรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณชดาพร, คุณทิพวรรณ, คุณนันธิญาน์ โทร. 02-651-6507, 02-255-5850-7 ต่อ 120, 189 มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน คุณมือนาง โทร. 02-641-8444 ต่อ 215

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ : THRU MY PHONE”

ม.ศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ : THRU MY PHONE” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 255,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 02-849-7564, 02-849-7538 โทรสาร 02-849-7563 E-mail : su-pr@su.ac.th FB : NarisdayPhotoContest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Tell your story”

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaymart Bangkok International PHOTO FAIR 2017 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Tell your story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย.2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มมเติมได้ที่ E-mail : photo.business.thai@gmail.com สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โทร. 02-803-7570-1, 02-061-1133, อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล โทร. 093-324-6989, คุณกุสุมา พูนพิพัฒน์ โทร. 086-320-5326, 085-344-0909

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,000,000 บาท ส่งผลงานการประกวดเรียงความ ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : TCRBank

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-634 4999 ต่อ 301 (คุณฐิตินทรีย์), 311 (คุณสกุลรัตน์) และ 312 (คุณธวัชชัย) และ E-mail : jthawatchai@git.or.th

ประกวด “Landmark Mahachai Band Battle 2017”

Landmark Mahachai ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Landmark Mahachai Band Battle 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-001-9155, 095-956-6217 FB : Landmark Mahachai

.

ติดตาม Campus Event อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.53

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStar