กัมพูชา ภาษาขแมร์ เรียนภาษา

เปิดอบรมภาษาขแมร์ ฟรี!! ที่ ม.จันทรเกษม | หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น

Home / กิจกรรม / เปิดอบรมภาษาขแมร์ ฟรี!! ที่ ม.จันทรเกษม | หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น 1 รุ่นที่ 14 สำหรับผู้ที่เริ่มต้น และ ภาษาขแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารระดับต้น 2 รุ่นที่ 13 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมระดับ 1 หรือมีพื้นฐานมาก่อน จำนวน 30 ชั่วโมง

ภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร

เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 12 พฤษภาคม 2561 อบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 เมษายน 2561 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแพรตะวัน โทร. 09 8279 7466 หรือ 0 2942 6800 ต่อ 1960

หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร

Khmer (ភាសាខ្មែរ)

หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร

ตัวเลข

ภาพจาก omniglot.com

ประเทศกัมพูชา

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก (ประชากรกว่า 14.8 ล้านคน) ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจาม และชาวเขากว่า 30 เผ่า[5] เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ภาษาเขมร

(เขมร: ភាសាខ្មែរ ภาสาแขฺมร [pʰiesaa kmae] เพียซา ขฺมะเอ) ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนึ่งในภาษาหลักของภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก และได้รับอิทธิพลหลายๆ ประการมาจากภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้เข้ามาผ่านศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู ในขณะที่อิทธิพลจากภาษาอื่นๆ โดยมากเป็นคำยืม เช่น จากภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม เป็นผลมาจากการติดต่อกันทางด้านภาษา และความใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์ และภาษาจีนจากการอพยพ ภาษาฝรั่งเศสจากการตกเป็นอาณานิคมช่วงเวลาหนึ่ง และภาษามลายูจากความสัมพันธ์ในอดีตและการที่เคยมีอาณาจักรจามปาในตอนกลางของประเทศเวียดนาม

ภาษาเขมรแปลกไปจากภาษาในประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม) เนื่องจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์ // ที่มา วิกิพีเดีย

ภาพปก www.flaticon.com