ABAC การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ โฆษณา นิเทศฯ โฆษณา ผลงานนักศึกษา ม.เอแบค เอแบค

อย่างปัง! เวิร์คช็อปผลงานจากนักศึกษาโฆษณา ม.อัสสัมชัญ (ABAC)

Home / กิจกรรม / อย่างปัง! เวิร์คช็อปผลงานจากนักศึกษาโฆษณา ม.อัสสัมชัญ (ABAC)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า “Advertising Workshop Showcase 2017: Admazon” ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ผลงานจากนักศึกษา ABAC

งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด เพื่อรับประกาศนียบัตรจากผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โดยในปีนี้เป็นการนำเสนองานภายใต้แนวคิด “ADMAZON” โดยปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 4 ตราสินค้า ได้แก่ Albert Laurence School of Communication Arts – Assumption University, All Coco, Jaguar และ Namu Life

กลุ่มที่ชนะการประกวดในตราสินค้า Albert Laurence School of Communication Arts – Assumption University ได้แก่ กลุ่ม Stoner ภายใต้แนวคิด “คิดDO ครบดี”

กลุ่มที่ชนะการประกวดในตราสินค้า All Coco ได้แก่ กลุ่ม Mongkol ภายใต้แนวคิด “All Coco, be real น้ำมะพร้าวจริงๆ ที่มาจากใจ”

กลุ่มที่ชนะการประกวดในตราสินค้า Jaguar ได้แก่ กลุ่ม Teddy ภายใต้แนวคิด “I-PACE, Change to charge, Smart to change”

กลุ่มที่ชนะการประกวดในตราสินค้า Namu Life ได้แก่ กลุ่ม Frigate ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน ป๊อป ปัง”

งานเวิร์คชอปในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆ นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม ก่อนการลงสนามจริงในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำดีๆ จากตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าที่มีประสบการณ์จริงอีกด้วย

บทความแนะนำ