คณะนิเทศศาสตร์ ม.แสตมฟอร์ด หลักสูตรใหม่

นิเทศฯ แสตมฟอร์ด เปิด 2 หลักสูตรใหม่ – เรียนจบใน 3 ปีครึ่ง

Home / ข่าวการศึกษา / นิเทศฯ แสตมฟอร์ด เปิด 2 หลักสูตรใหม่ – เรียนจบใน 3 ปีครึ่ง

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิด 2 สาขาวิชาใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับเทรนด์ของสังคมที่ก้าวไปพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง และ การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา

2 หลักสูตรใหม่ นิเทศฯ แสตมฟอร์ด

หลักสูตรใหม่นี้ สามารถจบการศึกษาโดยใช้เวลาเพียง 3 ปีครึ่ง ซึ่งนักศึกษาจะได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง

(Creative Media Production and Entertainment) “เราจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างไร?” สาขานี้มีคำตอบ นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เรียนรู้พร้อมฝึกฝนการคิดเนื้อหาผ่านสื่อ และในยุคที่สื่อบันเทิงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง นอกจากจะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์แล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการสร้างเนื้อหาความบันเทิง เรียกได้ว่า นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียน ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครบถ้วนทั้งความคิดสร้างสรรค์และความบันเทิง และได้ฝึกฝนทักษะการผลิตสื่อจนเกิดความเชี่ยวชาญ

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

เนื่องจากเทรนด์ของสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการส่งผลกระทบ ต่อความชอบและพฤติกรรมของคนในสังคม การรับชมสื่อของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกัน การเรียนสาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสร้างเป็นเนื้อหาในฐานะ Content Creator ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะเช่น การตัดต่อ การถ่ายทำ โดยทางคณะมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ พร้อมห้องสตูดิโอและห้องตัดต่อของจริงให้นักศึกษาได้ลองใช้ มีวิชาที่น่าสนใจ เช่น

• Drawing Storyboard and Script Writing
• Creative Production
• Content Creation and Production for Event and Entertainment
• Media and Entertainment Management
• Media Entrepreneurship

สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา

(Advertising and Digital Marketing Communication) ในยุคที่สื่อมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อดิจิทัล การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ คือ การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจถึงความต้องการของผู้คนในสังคม ด้วยสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณานี้ นักศึกษาจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารการตลาด ทั้งการพูด การเขียน และพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการคิดเนื้อหาการโฆษณา พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงตลาดดิจิทัล พร้อมก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

การเลือกเรียนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ได้เรียนรู้ถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) ได้ทำความรู้จัก Digital Insight ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง ได้เรียนรู้ทักษะการโน้มน้าวใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตผลงาน ได้ใช้ห้องสตูดิโอ และห้องตัดต่อจริง สาขานี้มีวิชาที่น่าสนใจ เช่น

• Advertising Graphics and Production
• Global Marketing and Communication
• Digital Photography for Advertising and Journalism
• Advertising Campaign
• Creative Advertising Strategy and Digital Marketing

เรียนที่นิเทศฯ แสตมฟอร์ด มุ่งสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน

ไม่ว่าใครก็ตาม ทุกคนล้วนมีความฝันที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก การเรียนที่นิเทศฯ แสตมฟอร์ด ทั้ง 2 สาขา สามารถนำพานักศึกษาไปสู่ความฝันที่ตนเองต้องการได้ ทั้ง 2 สาขามุ่งเน้นให้นักศึกษาริเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ และก้าวตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินอาชีพ Content Creator อาชีพ YouTuber ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง แต่ต้องตอบโจทย์ตลาดหรือผู้รับชม หรือบางคนมีความฝัน อยากเป็นนักวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้สร้างสรรค์งานเขียนคำโฆษณาและตัดต่อ หรืออื่นๆ อีกมากมายในวงการสื่อและโฆษณา ทั้ง 2 สาขาของนิเทศฯ แสตมฟอร์ดสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจนไปถึงฝั่งฝันได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CommArtsStamford

บทความแนะนำ