การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย หอการค้า

ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กกพ. ประกวดทำ Viral Clip ชิงทุนกว่า 470,000 บาท

Home / กิจกรรม / ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กกพ. ประกวดทำ Viral Clip ชิงทุนกว่า 470,000 บาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” โดยได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการและเงินรางวัล จาก สำนักงาน กกพ. รวมมูลค่า 470,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม ศกนี้

รายละเอียด ประกวด Viral Clip

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา เกิดการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดการตระหนัก มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม ศกนี้

“ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยสมัครในรูปแบบของบุคคลเดี่ยว หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่จำกัดจำนวน สามารถนำเสนอในรูปของคลิป โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ด้านพลังงานไฟฟ้า ความยาวไม่เกิน 3 นาที หรือส่งในรูปแบบของ Storyboard พร้อมสคริปและคำอธิบาย ความยาวไม่เกิน 3 นาที

การคัดเลือก

ทั้งนี้จะคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เหลือ 30 ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จะได้รับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการสอนถึงวิธีการสร้างสรรค์ Clip VDO ให้น่าสนใจจนกลายเป็น Viral Clip โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน การสื่อสารทาง Online โดยจะมีทุนสนับสนุนให้ผู้ผ่านเข้ารอบผลงานละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทุนสนับสนุนถึง 300,000 บาท”

เกณฑ์การให้คะแนน

โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ การใช้ภาษาและดนตรี และคุณภาพในการผลิต ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (ประกาศผลทาง www.facebook.com/SustainableElectricity.ViralClip)