การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมกราคม 2562

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมกราคม 2562

CAMPUS EVENT JANUARY 2019

ประกวดถ่ายภาพ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ขอเชิญนักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 33,000 บาท เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562 (ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 เท่านั้น) ติดต่อสอบถาม โทร. 053-948097, 093-535-5592 FB : Thai Elephants through the Lens

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษา นักเรียน ส่งผลงประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562 (ภายในเวลา 18.00 น.) ติดต่อสอบถาม โทร. 088-990-6623 FB : foodwasteclipcontest

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-071-2902-3 FB : เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ฯ”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-9893–5, Call Center 02-255-4433 E-mail : prs@cubook.chula.ac.th FB : cubook

ประกวด “เต้น ต่อ ต้าน เชื้อดื้อยา”

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เต้น ต่อ ต้าน เชื้อดื้อยา” ประกอบเพลง “อย่าพึ่ง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่งคลิปประกวดมาที่ antibioticthai@gmail.com หมดเขตส่งคลิปวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถาม โทร. 087-181-2006 FB : thai.antibiotic.awareness

ประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมกับ King Power ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 “Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (TIWSC)” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4,330,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 3109, 3117 FAX : 02-800-2530 E-mail : tiwsc.info@gmail.com

U Power Digital Idea Challenge

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่าง MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 90 สถาบันทั่วประเทศ โดยแข่งขันสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง ปิดรับใบสมัคร 31 มกราคม 2562 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.u-powerdigitalchallenge.com

Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council : HKTDC) ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018 ชิงโอกาสและการสนับสนุนเผยแพร่สินค้าผ่านช่องทางระดับนานาชาติ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) โทร. 02-343-9000

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.68

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR