TCAS ทีแคส มรภ. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

มรภ. เล็งไม่เข้าร่วมรับ TCAS รอบ4 แอดมิชชั่น แต่ขยายเวลา รอบ3 นานขึ้น

Home / ข่าวการศึกษา / มรภ. เล็งไม่เข้าร่วมรับ TCAS รอบ4 แอดมิชชั่น แต่ขยายเวลา รอบ3 นานขึ้น

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ( มรภ.) อุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ทปอ.มรภ. และตัวแทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้หารือกันเกี่ยวกับ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563

มรภ. เล็งไม่เข้าร่วมรับ TCAS รอบ4

เล็งทำการรับ TCAS กระชับขึ้น

ซึ่งทางทปอ.มทร.และ ทปอ. มรภ. เห็นตรงกันว่า กระบวนการรับสมัคร TCAS ต้องทำให้กระชับขึ้น และเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้เปิดเทอมได้ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งจะขอขยายเวลาในการรับเด็กบางรอบยาวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น การรับรอบ 3 รับตรงร่วมกัน ซึ่ง มรภ.จะเน้นรับเด็กในท้องถิ่น ขณะที่ทปอ.กำหนดเวลารับสมัครสั้นเกินไป และต้องเร่งส่งรายชื่อให้ทปอ.เคลียริ่ง จึงทำให้รับเด็กได้ไม่ตรงตามเป้า

ปัญหาจาก TCAS รับรอบ3 ไม่ตามเป้า

ผศ.ดร.เรืองเดช กล่าวต่อไปว่า “จากปัญหาที่รอบ 3 รับเด็กได้ไม่ตามเป้า ทำให้กลุ่ม มรภ. อาจจะไม่เข้าร่วมรับ TCAS รอบ4 แอดมิชชั่น และจะขอขยายเวลาในการรับรอบ 3 ยาวขึ้น จากนั้นให้มาเคลียริ่งพร้อมกัน ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนการรับรอบ1 แฟ้มสะสมงาน และรอบ2 โควตา ไม่มีปัญหายังคงไว้ตามเดิม ส่วนรอบ5 รับตรงอิสระ ตนเห็นว่า การเปิดรับในช่วงเวลาที่ช้าเกินไป ทำให้มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เพราะเปิดเทอมเดือนมิถุนายน”

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธาน ทปอ. กล่าวว่า

“สำหรับผลการหารือ TCAS ปี 63ของทปอ.มทร.และทปอ.มรภ. ยังเป็นเพียงแนวคิด ซึ่งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน และผู้ปกครองด้วย ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS จะหารือและสรุปภาพรวมการดำเนินการ TCAS ปี2562 ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ จากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดไประดมความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อปรับระบบ TCAS 63 ต่อไป”

ที่มาเนื้อหา dailynews.co.th

บทความที่น่าสนใจ