ทุนการศึกษา ประเทศจีน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศจีน

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับ ป.ตรี – ป.โท

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับ ป.ตรี – ป.โท

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาบอกน้อง ๆ กันอีกแล้วค่ะ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังวางแผนอยากเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศจีนอยู่นั้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ไม่ควรพลาดบทความนี้เลยค่ะ

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ทุนเรียนต่อจีน

โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน และที่สำคัญ! ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่ารายละเอียดทุนการศึกษานี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาอ่านรายละเอียดกันก่อนตัดสินใจสมัครเรียนต่อกันได้เลยค่ะ

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี - ป.โท

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาละ 300,000 – 400,000 บาท ซึ่งน้อง ๆ ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาทตลอดหลักสูตรเท่านั้น

ประเภทของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 – 3 ปี ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้น ค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

ค่าใช้จ่ายที่น้อง ๆ จะต้องชำระเอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองที่น้อง ๆ เลือกไปศึกษาต่อ)
2. ค่าหอพักราคาพิเศษ โดยเหมาจ่ายเฉลี่ยปีละ 20,000 – 35,000 บาท/ปี หรือประมาณ 4,000 – 7,000 หยวน/ปี
3. ค่าประกัน 3,000 บาท/ปี หรือประมาณ 600 หยวน/ปี
4. ค่าหนังสือเรียนประมาณ 3,000 บาท/เทอม หรือประมาณ 600 หยวน/เทอม (ทั้งนี้ค่าหนังสือของน้อง ๆ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาที่เลือกเรียน)
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละประมาณ 7,000 – 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี และต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. ต้องมีสัญชาติไทย
3. ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือเรียนจบในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี - ป.โท

รายชื่อมหาวิทยาลัยจีนที่มอบทุนการศึกษา

1. Yunnan University
2. Yancheng Teachers University
3. China Pharmaceutical University
4. Nanjing University of Finance & Economics
5. Nanjing University of Information Science & Technology

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี (บรรยายจีน)

1. ศิลป์-ภาษาจีน (Chinese Language)
2. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)
4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
5. การตลาด (Marketing)
6. การสอน (Teaching)
7. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
8. การโฆษณา (Advertising)
9. การเงินและการคลัง (Finance)
10. อื่น ๆ ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ)

1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)
2. เภสัชศาสตร์ (pharmacy)

ระดับปริญญาโท (บรรยายจีน)

1. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
2. การจัดการธุรกิจ (Business Management)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

ระดับปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ)

1. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
2. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี - ป.โท

ขั้นตอนการสมัคร

1. น้อง ๆ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และทำการกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่)
2. สมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ WLC หรือส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรีแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400) หรือส่งมาทางอีเมล wlcchina1@gmail.com
3. น้อง ๆ จะต้องเขียนเรียงความเป็นภาษาไทย แนะนำตนเอง สาขาวิชาที่เลือกเรียน พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกเรียน และหัวข้อทำไมถึงอยากไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

** หมายเหตุ เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก คือ ผู้สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนตามลำดับ 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าเรียนตามสถาบันที่กำหนด ในปีการศึกษา 2020 ภาคกันยายน
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ในข้อ 1 และข้อ 2 ถือว่า “สละสิทธิ์”

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนเรียนต่อจีนได้ที่ FB : WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

บทความที่น่าสนใจ