คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เรียนต่อปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาป. โท (MBA)

Home / ข่าวการศึกษา / คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาป. โท (MBA)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (MBA) ภาคการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อนๆ น้องๆ คนไหนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดก่อนการสมัครได้เลยดังนี้….

เปิดรับสมัครแล้วจ้า! ปริญญาโท 59 (MBA) มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาป. โท (MBA)

 ภาพจากเฟซบุ๊ก : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครทั้งหมดด้วยกัน 5 กลุ่มวิชา

1. การบัญชี
2. การตลาด
3. การเงิน
4. การจัดการ
5. สานสนเทศธุรกิจ

จำวนหน่วยกิต (รวมตลอดทั้งหลักสูตร 39 หน่วยกิต)

กลุ่มที่ 1 เรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
กลุ่มที่ 2 เรียน วันอาทิย์ เวลา 9.00-19.30 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชี ต้องสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีโดยตรงเท่านั้น)

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนทั้งหมด

ตลอดหลักสูตร 140, 000 บาท

—————————-

ติดตามรายละเอียดต่างๆ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ RmutpFB

เว็บไซต์ : http://www.rmutp.ac.th/ และ http://bus.rmutp.ac.th/

Line : @businessrmutp

IG : bus.rmutp

E-mail : bus_ccd@rmutp.ac.th

Tel : 02-665-3555 ต่อ 2101, 2102, 2103