คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รู้ยัง! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับตรง 60 แล้วนะ

Home / ข่าวการศึกษา / รู้ยัง! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับตรง 60 แล้วนะ

เตรียมตัวกันพร้อมเลยค่ะ น้องๆ ที่อยากเรียนต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะตอนนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียยร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจะทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

เปิดแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

2. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึงวันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำดังนี้

1) TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
2) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
3) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
4) CU-TEP  ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน หรือ
5) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

*** สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษให้แต่ละภูมิภาค ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ : http://home.kku.ac.th/admismd/ และ www.li.kku.ac.th

3. สอบข้อเขียนโดยต้องมีคะแนนสอบตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด ดังนี้

1) วิชาความถนัดทางการแพทย์ และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
2) วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

สำหรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะประกาศให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ : http://home.kku.ac.th/admismd/ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ คณะแพทยศาสตร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

กำหนดการรับสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://home.kku.ac.th/admismd/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ : http://www.md.kku.ac.th/ และ http://home.kku.ac.th/admismd/news1_mdx60.htm

——————————————-

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร : 043-363407
โทรสาร : 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th
สโมสรนักศึกษาแพทย์ : https://www.facebook.com/ToBeMedKKU

——————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com